> rok 2005

rok 2005

 Protokół Nr XXVIII/1/05 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 stycznia 2005r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2005-03-01 15:24:39.
 Protokół Nr XXIX/1/05 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 lutego 2005r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2005-03-14 12:40:54 | Data modyfikacji: 2005-03-14 12:41:22.
 Protokół Nr XXX/1/05 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 31 marca 2005r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2005-04-20 13:58:19 | Data modyfikacji: 2005-03-14 12:41:22.
 Protokól Nr XXXI/1/05 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 kwietnia 2005r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2005-05-20 09:34:56 | Data modyfikacji: 2005-03-14 12:41:22.
 Protokól Nr XXXII/1/05 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 23 maja 2005r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2005-06-29 15:26:54 | Data modyfikacji: 2005-03-14 12:41:22.
 Protokół Nr XXXIII/1/05 z pierwszego posiedzenia XXXIII sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 11 czerwca 2005r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2005-07-14 13:08:35 | Data modyfikacji: 2005-03-14 12:41:22.
 Protokół Nr XXXIII/2/05 z drugiego posiedzenia XXXIII sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 15 czerwca 2005r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2005-07-14 13:10:33 | Data modyfikacji: 2005-03-14 12:41:22.
 Protokół Nr XXXIV/1/05 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 12 sierpnia 2005r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2005-08-29 08:16:32 | Data modyfikacji: 2005-03-14 12:41:22.
 Protokół nr XXXV/1/05 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 25 sierpnia 2005r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2005-09-19 13:14:24 | Data modyfikacji: 2005-03-14 12:41:22.
 Protokół Nr XXXVI/1/05 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 września 2005r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2005-10-17 09:20:43 | Data modyfikacji: 2005-03-14 12:41:22.
 Protokół Nr XXXVII/1/05 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 października 2005r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2005-11-23 12:17:25 | Data modyfikacji: 2005-03-14 12:41:22.
 Protokół Nr XXXVIII/1/05 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 listopada 2005r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2005-12-15 14:25:32 | Data modyfikacji: 2005-03-14 12:41:22.
 Protokół Nr XXXIX/1/05 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 grudnia 2005r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2006-01-19 11:15:15 | Data modyfikacji: 2005-03-14 12:41:22.

Zobacz:
 Rok 2002 i 2003 .  Rok 2004 .  rok 2005 .  rok 2006 .  rok 2007 .  rok 2008 .  rok 2009 .  rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 . 
Data wprowadzenia: 2006-01-19 11:15:15
Opublikowane przez: Janina Rydzik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl