> rok 2006

rok 2006

 Protokół nr XL/1/06 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 16 stycznia 2006r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2006-02-07 12:54:37.
 Protokół nr XLI/1/06 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 lutego 2006r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2006-04-10 12:20:09.
 Protokół nr XLII/1/06 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 marca 2006r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2006-05-19 09:55:17 | Data modyfikacji: 2006-05-19 09:56:05.
 Protokół nr XLIII/1/06 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 kwietnia 2006r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2006-05-19 09:59:31 | Data modyfikacji: 2006-05-19 09:56:05.
 Protokół nr XLIV/1/06 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 11 maja 2006r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2006-05-25 09:04:01 | Data modyfikacji: 2006-05-19 09:56:05.
 Protokól nr XLV/1/06 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 7 czerwca 2006r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2006-07-18 13:46:40 | Data modyfikacji: 2006-05-19 09:56:05.
 Protokól nr XLVI/1/06 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 7 czerwca 2006r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2006-07-18 14:15:40 | Data modyfikacji: 2006-05-19 09:56:05.
 Protokół nr XLVII/1/06 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 czerwca 2006r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2006-07-27 14:39:14 | Data modyfikacji: 2006-05-19 09:56:05.
 Protokół nr XLVIII/1/06 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 21 lipca 2006r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2006-08-04 11:53:57 | Data modyfikacji: 2006-05-19 09:56:05.
 Protokół nr XLIX/1/06 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 14 sierpnia 2006r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2006-08-22 10:40:53 | Data modyfikacji: 2006-05-19 09:56:05.
 Protokół nr L/1/06 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 31 sierpnia 2006r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2006-10-02 14:35:36 | Data modyfikacji: 2006-05-19 09:56:05.
 Protokół nr LI/1/06 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 września 2006r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2006-10-11 15:18:47 | Data modyfikacji: 2006-05-19 09:56:05.
Protokoły z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne w
kadencji 2006-2010
 Protokół nr I/1/06 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 listopada 2006r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2006-12-08 10:51:52 | Data modyfikacji: 2007-01-08 12:32:36.
 Protokół nr II/1/06 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 2 grudnia 2006r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2006-12-14 11:36:55 | Data modyfikacji: 2007-01-08 12:32:36.
 Protokół nr III/1/06 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 12 grudnia 2006r.

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2007-01-08 12:34:35 | Data modyfikacji: 2007-01-08 12:32:36.

Zobacz:
 Rok 2002 i 2003 .  Rok 2004 .  rok 2005 .  rok 2006 .  rok 2007 .  rok 2008 .  rok 2009 .  rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 . 
Data wprowadzenia: 2007-01-08 12:34:35
Opublikowane przez: Janina Rydzik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl