Przetargi

Przetargi

 Ogłoszenie o zamówieniu na - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: GOPS | Data wprowadzenia: 2015-01-12 11:49:06.
 ZMIANA W OGŁOSZENIU do zamówienia na - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: GOPS | Data wprowadzenia: 2015-01-19 09:28:43.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Budowa drogi gminnej nr 104589 R wraz z budową przepustu na działkach ewidencyjnych nr 905/3,121,905/2 906/3,537,770 w miejscowości Wólka Grodziska

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-03-11 10:59:24.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze „ Na Góry „ w Grodzisku Górnym , gmina Grodzisko Dolne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-04-22 10:32:14.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Rozbiórka skrzydła budynku starej szkoły w Wólce Grodziskiej , gmina Grodzisko Dolne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-04-28 13:41:33 | Data modyfikacji: 2015-04-28 13:43:08.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Remont chodnika na terenie gminy Grodzisko Dolne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-05-04 10:45:29 | Data modyfikacji: 2015-04-28 13:43:08.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Remont dróg gminnych

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-05-11 12:28:00 | Data modyfikacji: 2015-04-28 13:43:08.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Zakup i dostawa kamie nia drogowego dla potrzeb remontu dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2015

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-06-10 11:26:50 | Data modyfikacji: 2015-04-28 13:43:08.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Budowa oświetlenia zespołu boisk w miejscowości Grodzisko Nowe, gmina Grodzisko Dolne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-07-08 10:03:56 | Data modyfikacji: 2015-04-28 13:43:08.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Remont chodnika na terenie gminy Grodzisko Dolne-II etap

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:31:40 | Data modyfikacji: 2015-04-28 13:43:08.
 Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU zamówienia na - Budowa oświetlenia zespołu boisk w miejscowości Grodzisko Nowe, gmina Grodzisko Dolne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-08-04 12:15:33 | Data modyfikacji: 2015-08-04 12:16:36.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2015/2016

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-08-04 14:14:30 | Data modyfikacji: 2015-08-04 12:16:36.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Remont drogi gminnej nr 104570R „ Cmentarna „ w miejscowości Grodzisko Dolne oraz remont utwardzonego placu obok cmentarza w Grodzisku Dolnym pod ogólnodostępne miejsca parkingowe

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-08-26 09:51:29 | Data modyfikacji: 2015-08-04 12:16:36.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-09-01 09:06:09 | Data modyfikacji: 2015-08-04 12:16:36.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Remont chodnika na terenie gminy Grodzisko Dolne-III etap.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-09-04 12:16:44 | Data modyfikacji: 2015-08-04 12:16:36.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Grodzisko Dolne, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Stowarzyszeń na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-09-16 13:22:43 | Data modyfikacji: 2015-08-04 12:16:36.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DO KOMPLEKSU SPORTOWEGO POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE EWID. NR 3233 W MIEJSCOWOŚCI GRODZISKO GÓRNE WRAZ ZE ZJAZDEM Z DROGI POWIATOWEJ NR 1259R ORAZ PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCYCH SIECI

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-09-30 11:52:08 | Data modyfikacji: 2015-08-04 12:16:36.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2015/2016

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-10-05 11:45:54 | Data modyfikacji: 2015-08-04 12:16:36.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Remont chodnika na terenie gminy Grodzisko Dolne – IV etap

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-10-06 10:22:46 | Data modyfikacji: 2015-08-04 12:16:36.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne- II etap

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-10-12 13:33:45 | Data modyfikacji: 2015-08-04 12:16:36.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Projekty budowlane obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Grodzisko Dolne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2015-10-16 10:30:39 | Data modyfikacji: 2015-08-04 12:16:36.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Projekt budynku „ Centrum Robotyki Edukacyjnej w Grodzisku Górnym”

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-10-23 12:57:13 | Data modyfikacji: 2015-08-04 12:16:36.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Projekt "Rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Chodaczów gm. Grodzisko Dolne"

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-11-02 12:34:48 | Data modyfikacji: 2015-08-04 12:16:36.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-11-05 08:41:44 | Data modyfikacji: 2015-08-04 12:16:36.
 Ogłoszenie o zamówieniu na - Projekt kanalizacji sanitarnej – połączenie oczyszczalni ścieków

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-11-10 13:46:20 | Data modyfikacji: 2015-08-04 12:16:36.
 Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU zamówienia na - Projekty budowlane obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Grodzisko Dolne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-11-12 12:54:11 | Data modyfikacji: 2015-08-04 12:16:36.
 Ogłoszenie o zamówienia na - Projekty budowlane obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Grodzisko Dolne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-11-12 13:42:36 | Data modyfikacji: 2015-08-04 12:16:36.
 Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU zamówienia na - Projekt kanalizacji sanitarnej – połączenie oczyszczalni ścieków

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-11-26 08:25:23 | Data modyfikacji: 2015-11-26 08:28:32.
 Ogłoszenie o zamówienia na - Projekt kanalizacji sanitarnej – połączenie oczyszczalni ścieków

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-12-02 09:30:38 | Data modyfikacji: 2015-11-26 08:28:32.
 Ogłoszenie o zamówienia na - Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Grodzisko Dolne wraz z obsługą budżetów jednostek budżetowych

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-12-08 10:41:55 | Data modyfikacji: 2015-11-26 08:28:32.
 Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU zamówienia na - Projekt budowlany i wykonawczy "Projekt kanalizacji sanitarnej – połączenie oczyszczalni ścieków"

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka | Data wprowadzenia: 2015-12-11 09:04:23 | Data modyfikacji: 2015-11-26 08:28:32.

Zobacz:
   Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia
   Zapytania i odpowiedzi dotyczące przetargów
   Informacje z sesji otwarcia ofert
   Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Ogłoszenia o zawarciu umowy
   Przetargi na zbycie mienia gminnego
Data wprowadzenia: 2015-12-11 09:04:23
Autor: mgr inż. Arkadiusz Telka
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl