> Przetargi na zbycie mienia gminnego

Przetargi na zbycie mienia gminnego

 Zarządzenie nr 322/14 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 07 stycznia 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Wolce Grodziskiej

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2014-01-08 14:40:58 | Data modyfikacji: 2014-01-09 08:23:42.
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych przy zbiorniku wodnym „Czyste” w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2015-05-11 09:45:46 | Data modyfikacji: 2014-01-09 08:23:42.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w miejscowościach Opaleniska i Grodzisko Górne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2015-05-29 12:12:58 | Data modyfikacji: 2014-01-09 08:23:42.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w miejscowości Grodzisko Górne

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2015-07-01 09:29:56 | Data modyfikacji: 2014-01-09 08:23:42.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonej w miejscowości Chodaczów

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2015-07-01 09:31:51 | Data modyfikacji: 2014-01-09 08:23:42.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Laszczyny

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2015-07-15 09:16:06 | Data modyfikacji: 2014-01-09 08:23:42.
 Wójt Gminy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 208 o pow. 0,2327 ha położonej w miejscowości Chodaczów

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2015-08-25 10:46:11 | Data modyfikacji: 2014-01-09 08:23:42.
 Wójt Gminy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 674 o pow. 0,3300 ha położonej w Laszczynach

Opublikowane przez: Zbigniew Gdański | Autor: Jacek Chmura - Wójt Gminy Grodzisko Dolne | Data wprowadzenia: 2015-08-28 09:42:12 | Data modyfikacji: 2014-01-09 08:23:42.
 Wójt Gminy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 674 o pow. 0,3300 ha położonej w Laszczynach

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2015-10-14 08:25:04 | Data modyfikacji: 2015-10-14 08:25:30.
Data wprowadzenia: 2015-10-14 08:25:04
Data modyfikacji: 2015-10-14 08:25:30
Autor: Wójt Gminy
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl