> rok 2008

rok 2008

 Protokół Nr XVI/1/08 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 stycznia 2008r. w budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2008-03-26 14:13:53.
 Protokół nr XVII/1/08 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lutego 2008r.w Szkole Podstawowej w Laszczynach

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2008-03-31 08:05:00.
 Protokół nr XVIII/1/08 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 23 kwietnia 2008r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2008-07-28 14:36:45.
 Protokół nr XIX/1/08 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 19 maja 2008r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2008-07-29 09:16:18.
 Protokół nr XX/1/08 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 maja 2008r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2008-07-29 09:21:52.
 Protokół nr XXI/1/08 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 czerwca 2008r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2008-07-29 09:25:40.
 Protokół nr XXII/1/08 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 10 lipca 2008r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2008-07-31 09:10:07.
 Protokół Nr XXIII/1/08 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 lipca 2008r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2008-08-06 12:50:23.
 Protokół Nr XXIV/1/08 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 22 sierpnia 2008r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2008-09-11 11:34:33.
 Protokół Nr XXV/1/08 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 1 września 2008r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2008-09-12 09:35:41.
 Protokół nr XXVI/1/08 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 19 września 2008r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2008-10-06 10:28:30.
 Protokół Nr XXVII/1/08 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 2 października 2008r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2008-10-23 10:53:19.
 Protokół Nr XXVIII/1/08 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 października 2008r. w sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Rada Gminy Grodzisko Dolne | Data wprowadzenia: 2008-12-09 08:23:59.
 Protokół Nr XXIX/1/08 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20 listopada 2008r. w Sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Rada Gminy Grodzisko Dolne | Data wprowadzenia: 2008-12-09 08:24:47.
 Protokół Nr XXX/1/08 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 11 grudnia 2008r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-02-16 13:26:22.
 Protokół nr XXXI/1/08 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 grudnia 2008r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-02-16 13:27:03.

Zobacz:
 Rok 2002 i 2003 .  Rok 2004 .  rok 2005 .  rok 2006 .  rok 2007 .  rok 2008 .  rok 2009 .  rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 . 
Data wprowadzenia: 2009-02-16 13:27:03
Autor: Janina Rydzik
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl