> rok 2009

rok 2009

 Protokół nr XXXII/1/09 z sesji rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 5 lutego 2009r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-02-16 13:10:19.
 Protokół nr XXXIII/1/09 z sesji rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w niu 5 marca 2009r. w Sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-03-23 11:57:03.
 Protokół nr XXXIV/1/09 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 marca 2009r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-04-24 14:41:09.
 Protokół Nr XXXV/1/09 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 kwietnia 2009r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-05-13 12:14:39.
 Protokół nr XXXVI/1/09 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2009r. w sali konferencyjnej lokalu Stowarzyszenia Kobiety Gminy Grodzisko Dolne w Grodzisku Dolnym „Miasteczku”

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-06-18 14:26:04.
 Protokół nr XXXVII/1/09 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 9 czerwca 2009r. w sali narad Urzędu Gminy zwołanej na wniosek Wójta Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-06-23 14:37:59.
 Protokół nr XXXVIII/1/09 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 czerwca 2009r. w sali narad urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-07-15 15:22:16.
 Protokół nr XXXIX/1/09 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w sali narad Urzędu Gminy w dniu 16 lipca 2009r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-08-18 11:30:39.
 Protokół nr XL/1/09 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2007r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2009-08-18 11:31:03.
 Protokół nr XLIV/1/09 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 3 listopada 2009r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2009-12-07 07:36:48.
 Protokół nr XLV/1/09 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 3 grudnia 2009r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-01-20 08:42:04.
 Protokół nr XLVI/1/09 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 grudnia 2009r. w budynku szatni sportowej w Grodzisku Górnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-02-19 07:41:02.

Zobacz:
 Rok 2002 i 2003 .  Rok 2004 .  rok 2005 .  rok 2006 .  rok 2007 .  rok 2008 .  rok 2009 .  rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 . 
Data wprowadzenia: 2010-02-19 07:41:02
Autor: Janina Rydzik
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl