> rok 2010

rok 2010

 Protokół nr XLVII/1/10 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 stycznia 2010r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-03-01 15:09:36.
 Protokół nr XLVIII/1/10 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 25 lutego 2010r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-06-10 13:22:49.
 Protokół nr XLIX/1/10 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 marca 2010r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-06-10 13:23:27.
 Protokół Nr L/1/10 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 kwietnia 2010r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-06-10 13:23:58.
 Protokół nr LI/1/10 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 maja 2010r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-07-04 18:57:19.
 Protokół nr LII/1/10 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 11 czerwca 2010r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-07-04 18:58:21.
 Protokół nr LIII/1/10 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 czerwca 2010r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-08-05 10:50:24.
 Protokół nr LIV/1/10 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2010r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-08-19 08:59:02.
 Protokół nr LV/1/10 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 sierpnia 2010r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-09-16 07:31:32.
 Protokół nr LVI/1/10 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 września 2010r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-11-30 10:15:31.
 Protokół nr LVII/1/10 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 21 października 2010r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-11-30 10:16:48.
 Protokół nr LVIII/1/10 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 października 2010r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2010-11-30 10:18:00.
 Protokół nr LIX/1/10 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 10 listopada 2010r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-01-20 09:07:31.
Kadencja 2010-2014
 Protokół Nr I/1/10 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 1 grudnia 2010r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-03-03 09:12:22.
 Protokół nr II/1/10 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 6 grudnia 2010r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-03-03 09:21:58.
 Protokół nr III/1/10 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 grudnia 2010r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-03-03 09:22:37.

Zobacz:
 Rok 2002 i 2003 .  Rok 2004 .  rok 2005 .  rok 2006 .  rok 2007 .  rok 2008 .  rok 2009 .  rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 . 
Data wprowadzenia: 2011-03-03 09:22:37
Autor: Janina Rydzik
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl