> rok 2011

rok 2011

 Protokół nr IV/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 13 stycznia 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-02-28 14:26:46.
 Protokół nr V/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 23 lutego 2011r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-04-07 14:19:16.
 Protokół nr VI/1/10 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 25 marca 2011r.w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-04-11 12:24:58.
 Protokół nr VII/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 19 kwietnia 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-07-20 07:42:24.
 Protokół nr VIII/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 maja 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-06-07 12:12:49.
 Protokół nr IX/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28.06.2011r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-07-21 10:44:39.
 Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-08-03 07:58:57.
 Protokół nr XI/1/11 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 2 sierpnia 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-08-08 13:26:12.
 Protokół nr XII/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 31 sierpnia 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-10-13 09:53:04.
 Protokół nr XIII/1/11 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 14 września 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-10-13 09:53:29.
 Protokół nr XV/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 10 listopada 2011r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2011-12-13 15:29:44.
 Protokół nr XIV/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 5 października 2011r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-01-10 11:09:31.
 Protokół nr XVI/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 8 grudnia 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-03-02 09:11:08.
 Protokół nr XVII/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 grudnia 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-03-02 09:12:15.

Zobacz:
 Rok 2002 i 2003 .  Rok 2004 .  rok 2005 .  rok 2006 .  rok 2007 .  rok 2008 .  rok 2009 .  rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 . 
Data wprowadzenia: 2012-03-02 09:12:15
Autor: Janina Rydzik
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl