> rok 2012

rok 2012

 Protokół nr XVIII/1/12 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 2 lutego 2012r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-03-02 09:16:26.
 Protokół nr XIX/1/12 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lutego 2012r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-04-24 08:02:51.
 Protokół nr XX/1/12 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30.03.2012r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-04-24 08:04:05.
 Protokół nr XXII/1/12 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 maja 2012r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-06-18 13:39:56.
  Protokół nr XXIII/1/12 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28.06.2012r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-07-12 08:48:15.
 Protokół nr XXIV/1/12 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 sierpnia 2012r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-09-17 15:25:30.
 Protokół nr XXV/1/12 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 września 2012r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-10-04 15:21:02.
 Protokół nr XXVI/1/12 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 października 2012r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-11-20 08:12:42.
 Protokół nr XXVIII/1/12 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 listopada 2012r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2012-12-19 11:53:30.
 Protokół nr XXVIII/1/2012 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 21 grudnia 2012r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-01-18 13:12:41.

Zobacz:
 Rok 2002 i 2003 .  Rok 2004 .  rok 2005 .  rok 2006 .  rok 2007 .  rok 2008 .  rok 2009 .  rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 . 
Data wprowadzenia: 2013-01-18 13:12:41
Autor: Janina Rydzik
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl