> Konkursy

Konkursy

 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania turystyki - Kąpielisko "Czyste"

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Data wprowadzenia: 2014-05-16 12:58:20.
 Zarządzenie nr 366/14 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2014-05-29 14:07:38.
 Informacja o wynikach otwartego konkursu na zadania z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie 01.09.2014 - 30.06.2015

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Data wprowadzenia: 2014-06-24 08:06:35.
 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania turystyki - Kąpielisko "Czyste"

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:35:12.
 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania turystyki

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2015-05-15 14:09:17 | Data modyfikacji: 2015-06-12 11:07:48.
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania turystyki

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2015-06-16 12:02:48 | Data modyfikacji: 2015-06-12 11:07:48.
 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od 01.09.2015 - 30.06.2016

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: ZDSO | Data wprowadzenia: 2015-08-11 14:55:14 | Data modyfikacji: 2015-08-11 14:57:36.
Data wprowadzenia: 2015-08-11 14:55:14
Data modyfikacji: 2015-08-11 14:57:36
Autor: ZDSO
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl