> Zlecenia

Zlecenia

 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Integracja chodaczowskich seniorów"

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Data wprowadzenia: 2014-02-11 13:28:05 | Data modyfikacji: 2014-02-11 14:09:15.
 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Impreza integracyjna i profilaktyki zdrowia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet"

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Data wprowadzenia: 2014-02-26 08:06:53 | Data modyfikacji: 2014-02-26 08:07:20.
 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Rekultywacja terenu przyległego do boiska sportowego w Wólce Grodziskiej"

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Data wprowadzenia: 2014-05-16 12:48:06 | Data modyfikacji: 2014-05-16 12:50:23.
 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Starsi i młodsi razem""

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Data wprowadzenia: 2014-05-27 11:21:59 | Data modyfikacji: 2014-05-27 11:22:21.
 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Budowa wiat z miejscami siedzącymi przy grzybku w Zmysłówce""

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2014-05-27 11:23:45 | Data modyfikacji: 2014-05-27 11:24:12.
 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego "Poprawa bezpieczeństwa oraz doposażenie placu zabaw"

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Data wprowadzenia: 2014-07-02 08:25:03 | Data modyfikacji: 2014-05-27 11:24:12.
 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego "Budowa chodnika i odbojówki wokół Szkoły Podstawowej w Chodaczowie"

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Data wprowadzenia: 2014-10-07 08:50:15 | Data modyfikacji: 2014-10-07 08:51:06.
  Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Integracja chodaczowskich seniorów" w roku 2015

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Data wprowadzenia: 2015-01-15 07:59:41 | Data modyfikacji: 2015-01-15 08:00:09.
 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego i integracji społecznej Kobiet z Gminy Grodzisko Dolne"

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:18:23 | Data modyfikacji: 2015-02-12 11:19:34.
 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja II Biegu Grodziskiego"

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Data wprowadzenia: 2015-05-12 15:15:46 | Data modyfikacji: 2015-05-12 15:17:03.
Data wprowadzenia: 2015-05-12 15:15:46
Data modyfikacji: 2015-05-12 15:17:03
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl