> rok 2013

rok 2013

 Protokół nr XXIX/1/13 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 31 stycznia 2013r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-02-13 08:55:10.
 Protokół nr XXX/1/2013 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 lutego 2013r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-03-15 15:02:58.
 Protokół nr XXXI/1/2013 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 25.03.2013r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-04-17 07:46:26.
 Protokół nr XXXII/1/2013 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 25 kwietnia 2013r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-05-17 11:16:25.
 Protokół nr XXXIII/1/2013 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2013r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-06-17 12:36:43.
 Protokół nr XXXIV/1/2013 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20.06.2013r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-07-11 09:41:03.
 Protokół nr XXXV/1/2013 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18.07.2013r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-07-25 10:52:54.
 Protokół nr XXXVI/1/2013 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30.08.2013r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-09-16 15:21:01.
 Protokół nr XXXVII/1/2013 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26.09.2013r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-10-16 09:55:10.
 Protokół nr XXXVIII/1/2013 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30.10.2013r

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2013-11-21 10:22:51.
 Protokół nr XL/1/2013 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 grudnia 2013r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-01-27 10:37:05.

Zobacz:
 Rok 2002 i 2003 .  Rok 2004 .  rok 2005 .  rok 2006 .  rok 2007 .  rok 2008 .  rok 2009 .  rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 . 
Data wprowadzenia: 2014-01-27 10:37:05
Autor: Janina Rydzik
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl