> rok 2014

rok 2014

 Protokół Nr XLI/1/2014 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 11 lutego 2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-02-25 08:54:59.
 Protokół nr XLII/1/2014 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 25 lutego 2014r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-03-17 13:41:54.
 Protokół nr XLIII/1/2014 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 25.03.2014r.w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-04-10 11:49:14 | Data modyfikacji: 2014-04-10 14:45:30.
 Protokół nr XLIV/1/2014 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 24 kwietnia 2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-05-19 14:13:15 | Data modyfikacji: 2014-04-10 14:45:30.
 Protokół Nr XLV/1/2014 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 maja 2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:12:21 | Data modyfikacji: 2014-04-10 14:45:30.
 Protokół nr XLVI/1/2014 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18.06.2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:46:49 | Data modyfikacji: 2014-04-10 14:45:30.
 Protokół nr XLVII/1/2014 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30.07.2014r. w sali narad Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-08-19 08:25:33 | Data modyfikacji: 2014-04-10 14:45:30.
 Protokół Nr XLVIII/1/2014 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 sierpnia 2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-09-24 08:28:49 | Data modyfikacji: 2014-04-10 14:45:30.
 Protokół nr L/1/2014 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 października 2014r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-11-20 14:00:09 | Data modyfikacji: 2014-04-10 14:45:30.
Kadencja 2014 - 2018
 Protokół Nr I/1/14 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 listopada 2014r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2014-12-15 12:05:08 | Data modyfikacji: 2014-04-10 14:45:30.
 Protokół Nr II/1/2014 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 grudnia 2014r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:07:16 | Data modyfikacji: 2014-04-10 14:45:30.
 Protokół Nr III/1/2014 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 grudnia 2014r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:08:26 | Data modyfikacji: 2014-04-10 14:45:30.

Zobacz:
 Rok 2002 i 2003 .  Rok 2004 .  rok 2005 .  rok 2006 .  rok 2007 .  rok 2008 .  rok 2009 .  rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 . 
Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:08:26
Autor: Janina Rydzik
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl