> rok 2015

rok 2015

 Protokół Nr IV/1/2015 Z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 stycznia 2015r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2015-02-17 11:10:34.
 Protokół Nr V/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 3 marca 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2015-03-19 11:17:33.
 Protokół Nr VI/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 marca 2015r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2015-04-23 13:35:28.
 Protokół Nr VII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 23 kwietnia 2015r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2015-05-25 10:45:41.
 Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2015-09-23 07:44:58.
 Protokół nr IX/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18.06.2015r.

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2015-09-23 07:46:16.
 Protokół Nr X/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27.08. 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Autor: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2015-09-23 07:47:43 | Data modyfikacji: 2015-09-24 13:18:28.

Zobacz:
 Rok 2002 i 2003 .  Rok 2004 .  rok 2005 .  rok 2006 .  rok 2007 .  rok 2008 .  rok 2009 .  rok 2010 .  rok 2011 .  rok 2012 .  rok 2013 .  rok 2014 .  rok 2015 . 
Data wprowadzenia: 2015-09-23 07:47:43
Data modyfikacji: 2015-09-24 13:18:28
Autor: Janina Rydzik
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl