Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2018-09-20 06:17:42

Ogłoszenia i komunikaty

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Krzysztof Laskowski
Data publikacji: 2018-09-14
Wyświetl historię zmian