Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2019-09-21 13:14:57

Ogłoszenia i komunikaty

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie "Kobiety Gminy Grodzisko Dolne" - 17.05.2019r.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Krzysztof Laskowski
Data publikacji: 2019-05-17
Wyświetl historię zmian