Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2021-09-17 21:28:40

Zamówienia publiczne

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) na sfinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska, Kopanie Żołyńskie w km 0 +000- 3+305 w miejscowości Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Zmysłówka" - RI.271.15.2020

Autor: Referat Inwestycji
Data wytworzenia informacji: 2020-11-10
Opublikował: Krzysztof Laskowski
Data publikacji: 2020-11-10
Wyświetl historię zmian