Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2019-08-24 22:54:49

Baza oświatowa

Na terenie gminy funkcjonują:

Zespół Szkół im. Jana Pawła w Grodzisku Dolnym

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym
Grodzisko Dolne 150
37-306 Grodzisko Dolne
tel: 17 2436001

dyr. Halina Gdańska
e-mail: gdzs@op.pl
strona internetowa: www.zsgd.edupage.org

W skład Zespołu Szkół wchodzą: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe.