Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2019-08-22 11:19:53

Wywóz odpadów

Gospodarka odpadami

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Wszyscy właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Dokumenty do pobrania: