Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2019-02-16 11:58:41

Porady specjalistów

W Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów:

* Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje: osobom, które nie ukończyły 26 roku życia oraz skończyły 65 rok życia, korzystającym z pomocy społecznej, posiadaczom Karty Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom lub ofiarom wojny i klęsk żywiołowych.

Więcej informacji o zasadach udzielania nieodpłatnej informacji prawnej znajdziesz tutaj