Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2019-09-21 12:50:21

Odnawialne źródła energii

Komunikat Urzędu Marszałkowskiego o przedłużeniu terminu oceny wniosków OZE dla mieszkańców

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena merytoryczna „projektów parasolowych” w ramach działania 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii została wydłużona do 31 sierpnia br.