Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2019-06-27 04:33:39

Odnawialne źródła energii

WAŻNE !!! - zmiana wysokości wkładu własnego do kolektorów solarnych.

Informujemy, iż w wyniku błędu w formule obliczania wkładu własnego dla mieszkańców, zarówno na spotkaniu jak i na stronie internetowej podano nieprawidłową (za niską) wysokość wpłaty mieszkańców. Przy instalacjach montowanych na budynkach mieszkalnych wymagany wkład własny jest o 4,77 zł wyższy aniżeli podany.

W przypadku instalacji montowanych na gruncie lub na budynku gospodarczym różnica ta jest już większa i wynosi od 477,84 zł (przy instalacji 2 kolektorów) do 602,07 zł przy instalacji składającej się z 4 kolektorów.

Z osobami, które podpisały już umowę na montaż kolektorów solarnych zawarte zostaną stosowne aneksy uwzgledniające zwiększony wkład własny.

Poniżej podajemy prawidłowe wartości wymaganego wkładu własnego.

Wysokość wpłat:

Instalacja 2 kolektory i zasobnik 200 l – 2 496,74 zł przy montażu na budynku mieszkalnym

Instalacja 2 kolektory i zasobnik 200 l – 3 819,74 zł, przy montażu na gruncie lub budynku gospodarczym


 

Instalacja 3 kolektory i zasobnik 300 l – 2 788,74 zł przy montażu na budynku mieszkalnym

Instalacja 3 kolektory i zasobnik 300 l – 4 266,24 zł, przy montażu na gruncie lub budynku gospodarczym


 

Instalacja 4 kolektory i zasobnik 400 l – 3 162,96 zł przy montażu na budynku mieszkalnym

Instalacja 4 kolektory i zasobnik 400 l – 4 838,46 zł, przy montażu na gruncie lub budynku gospodarczym