Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2019-06-27 04:44:06

Odnawialne źródła energii

Projekt OZE- aktualności

Przypominamy, iż zgodnie z przyjętym harmonogramem podpisywania umów na montaż instalacji solarnych (ciepła woda), proces ich podpisywania powinien zakończyć się do 31 października br., a ostateczny termin dokonywania wpłat wkładu własnego minął 15 grudnia tego roku. W związku z tym prosimy osoby zakwalifikowane do projektu, które nie podpisały jeszcze tej umowy o niezwłoczne przybycie do Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym i dokonanie tego obowiązku.

Instalacje fotowoltaiczne (produkcja prądu)

W związku z podpisaniem przez Gminę umowy z firmą ML System S.A. z Zaczernia na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie naszej gminy informujemy, iż w pierwszym kwartale nowego roku zorganizowane zostanie spotkanie dla mieszkańców zakwalifikowanych do projektu. W trakcie tego spotkania omówione zostaną dalsze zasady uczestnictwa w projekcie, przedstawione zostaną szczegółowe koszty niezbędne do poniesienia oraz będzie możliwość zadania szczegółowych pytań technicznych przedstawicielowi głównego wykonawcy. Ponadto, przedstawiciele firmy ML System S.A. w miesiącach styczeń-luty dokonają oględzin każdej posesji zgłoszonej do projektu, w celu ostatecznej weryfikacji możliwości montażu poszczególnych instalacji fotowoltaicznych. Planowany termin rozpoczęcia montażu to marzec/kwiecień 2019 roku.

Pompy ciepła (podgrzewanie wody lub ogrzewanie domu)

Mieszkańców zainteresowanych montażem pomp ciepła informujemy, iż z każdym z nich skontaktujemy się telefonicznie, w celu wstępnego potwierdzenia udziału w projekcie i omówienia warunków udziału w projekcie. Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku montażu pomp ciepła w połączeniu z fotowoltaiką, moc instalacji fotowoltaicznej dobrana zostanie do mocy pompy. Rezygnacja z montażu pompy ciepła wiązać się będzie jednocześnie z rezygnacją z instalacji fotowoltaicznej.

Kotły na biomasę (ogrzewanie domu i podgrzewanie wody)

Mieszkańców zainteresowanych montażem kotłów na biomasę, informujemy, iż podobnie jak w przypadku pomp ciepła z każdym z nich skontaktujemy się telefonicznie, w celu wstępnego potwierdzenia udziału w projekcie i omówienia warunków udziału w projekcie. Ponadto przedstawiciele głównego wykonawcy- firmy Semper Power Sp. z o.o. w pierwszym kwartale 2019 roku dokonają wizji lokalnej u każdego z mieszkańców w celu określenia szczegółowego zakresu robót leżących po stronie wykonawcy jak i ewentualnych przeróbek koniecznych do wykonania przez mieszkańców.

 

Projekt „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.