Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: bok@pro3w.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2018-01-19 16:31:27

Załatw sprawę elektronicznie

Zachęcamy klientów Urzędu Gminy Grodzisko Dolne do skorzystania z możliwości szybkiego i wygodnego załatwienia spraw drogą elektroniczną! Bez wychodzenia z domu można załatwić m. in. takie sprawy jak:

Zgodnie z prawem sprawy kierowane na ESP mają taką samą moc prawną, jak podania złożone do urzędu w postaci papierowej.

Na czym polega wysłanie dokumentu elektronicznego?

Przesyłanie dokumentów elektronicznych do urzędu odbywa się za pośrednictwem ESP - Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu znajdującej się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl)


Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Grodzisko Dolne na platformie ePUAP: 91k9c3bgdm/skrytka


Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub pismo ogólne. W wyniku przesłania elektronicznego formularza zostanie automatycznie wygenerowane potwierdzenie wniesienia podania tzw. UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane Profilem Zaufanym ePUAP lub ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

Co potrzeba by złożyć pismo elektroniczne?

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest spełnienie następujących warunków:


Zobacz jak można uzyskać Profil Zaufany


* Uwaga: W przypadku posiadania Profilu Zaufanego nie potrzeba zakładać odrębnego konta na platformie ePUAP. W takim przypadku logowanie do ePUAP odbywa się z wykorzystaniem tego samego identyfikatora i hasła co do Profilu Zaufanego.

Jak znaleźć formularz e-usługi urzędu?

Najprostszym sposobem na dotarcie do formularza elektronicznego jest znalezienie pożądanej usługi w Katalogu Usług Urzędu. W przypadku usług, które można załatwić w pełni elektronicznie, możliwe jest przejście jednym kliknięciem z katalogu usług do formularza elektronicznego na ePUAP.

Formularze elektroniczne Urzędu Gminy Grodzisko Dolne można także wyszukać bezpośrednio na portalu ePUAP za między innymi takimi sposobami:

  1. Wybierając kolejno:
    • Katalog  Spraw -> Inne Podziały Spraw –> Klasyfikacja terytorialna -> Podkarpackie -> Leżajski -> Grodzisko Dolne
  2. Wybierając kolejno:
    • Katalog  Spraw -> Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę  -> wyszukanie urzędu po nazwie lub kodzie pocztowym -> Pokaż sprawy wybranego urzędu

Przejdź do formularzy Urzędu Gminy Grodzisko Dolne na ePUAP


W jakich formatach można dołączać załączniki?

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz.1216) akceptowane formaty załączników to:

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza na platformie e-PUAP nie może przekroczyć 5 MB.  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Czy można złożyć dokument elektroniczny w Urzędzie?

Urząd Gminy Grodzisko Dolne przyjmuje dokumenty zapisane na następujących nośnikach danych:

Nośniki danych powinny być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

Jeżeli wymagane jest potwierdzenie dokumentem w postaci papierowej doręczenia dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych, to w przypadku konieczności przekazania większej liczby załączników (powyżej 1) należy je spakować do pliku o rozszerzeniu .zip, .tar., .gz (.gzip), 7Zip.