Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2021-09-17 21:53:04

Planowanie przestrzenne

Informacje do dnia 31.12.2015r

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zmysłówka 1/2021"