Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2019-06-25 08:21:43

Konkursy i zlecenia

Informacje do dnia 31.12.2015r.

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Koło Gospodyń Wiejskich w Chodaczowie - 31.05.2019r.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2019-05-31
Opublikował: Krzysztof Laskowski
Data publikacji: 2019-05-31
Wyświetl historię zmian