Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2019-02-18 22:19:31

Konkursy i zlecenia

Informacje do dnia 31.12.2015r.

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Grodzisko Dolne - 05.02.2019r.

Autor: KGW Grodzisko Dolne
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Krzysztof Laskowski
Data publikacji: 2019-02-05
Wyświetl historię zmian