Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2018-12-15 15:44:18

Konkursy i zlecenia

Informacje do dnia 31.12.2015r.

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - SRW Wólka Grodziska - 25.10.2018r.

Autor: SRW Wólka Grodziska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-25
Opublikował: Krzysztof Laskowski
Data publikacji: 2018-10-25
Wyświetl historię zmian