Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: bok@pro3w.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2018-01-19 16:22:11

Konkursy i zlecenia

Informacje do dnia 31.12.2015r.

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Wólka Grodziska

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2017-09-14
Opublikował: Krzysztof Laskowski
Data publikacji: 2017-09-15
Wyświetl historię zmian