Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2019-08-24 10:12:57

Załatw sprawę elektronicznie

Zachęcamy klientów Urzędu Gminy Grodzisko Dolne do skorzystania z możliwości szybkiego i wygodnego załatwienia spraw drogą elektroniczną! Bez wychodzenia z domu można załatwić m. in. takie sprawy jak:

Na czym polega wysłanie dokumentu elektronicznego?

Przesyłanie dokumentów elektronicznych do urzędu odbywa się za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Grodzisko Dolne znajdującej się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP (https://epuap.gov.pl)

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Grodzisko Dolne na platformie e-PUAP:  91k9c3bgdm/skrytka

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub pismo ogólne. W wyniku przesłania elektronicznego formularza zostanie automatycznie wygenerowane potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub Profilem Zaufanym ePUAP.

Co potrzeba by złożyć pismo elektroniczne?

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

* Uwaga: W przypadku posiadania Profilu Zaufanego nie potrzeba zakładać odrębnego konta na platformie e-PUAP. W takim przypadku logowanie do e-PUAP odbywa się z wykorzystaniem tego samego identyfikatora i hasła co do Profilu Zaufanego.

Jak uzyskać Profil Zaufany?

W celu uzyskania Profilu Zaufanego należy złożyć wniosek o profil z własnego konta na platformie e-PUAP bądź bezpośrednio ze strony Profilu Zaufanego https://pz.gov.pl.

Po złożeniu wniosku niezbędne do aktywowania Profilu Zaufanego jest jego potwierdzenie w Punktach Potwierdzających.  Pełna instrukcja jak założyć Profil Zaufany znajduje się pod adresem: https://pz.gov.pl/Instrukcja_Uzytkownika_PZ.pdf

W celu ułatwienia uzyskania Profilu Zaufanego, w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne został utworzony Punkt Potwierdzający Profil Zaufany. Można tego dokonać w pokoju nr 4.

Jak znaleźć formularz e-usługi urzędu?

Formularze elektroniczne Urzędu Gminy Grodzisko Dolne można wyszukać na stronie internetowej https://epuap.gov.pl za między innymi takimi sposobami:

  1. Wybierając kolejno:
    • Katalog  Spraw -> Inne Podziały Spraw –> Klasyfikacja terytorialna -> Podkarpackie -> Leżajski -> Grodzisko Dolne
  2. Wybierając kolejno:
    • Katalog  Spraw -> Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę  -> wyszukanie urzędu po nazwie lub kodzie pocztowym -> Pokaż sprawy wybranego urzędu

Jakie sprawy można załatwić elektronicznie?

Wybrane sprawy, które można już załatwić w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne poprzez platformę e-puap:

Sprawy obywatelskie

Odpady Komunalne

Podatki

Pozostałe

W jakich formatach można dołączać załączniki?

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz.1216) akceptowane formaty załączników to:

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza na platformie e-PUAP nie może przekroczyć 5 MB.  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Czy można złożyć dokument elektroniczny w Urzędzie?

Urząd Gminy Grodzisko Dolne przyjmuje dokumenty zapisane na następujących nośnikach danych:

Nośniki danych powinny być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

Jeżeli wymagane jest potwierdzenie dokumentem w postaci papierowej doręczenia dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych, to w przypadku konieczności przekazania większej liczby załączników (powyżej 1) należy je spakować do pliku o rozszerzeniu .zip, .tar., .gz (.gzip), 7Zip.