Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-08-09 08:18:01

Wszystkie aktualności

Informacja o wynikach oszacowania gruntów

Informacja o wynikach oszacowania gruntów we wsi Laszczyny, Zmysłówka, Opaleniska, Chodaczów.

Wyłożenie wyników po pudblicznego wglądu odbędzie się w dniach 27-31.07.2020r. oraz 3-4.08.2020r. w godz. 8.00-14.00 w budynku Ochotniczej Straży pożarnej w Grodzisku Dolnym.

Uczestnicy zebrania zobowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.