Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: bok@pro3w.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2017-12-18 03:56:26

Wszystkie aktualności

Komunikat Urzędu Marszałkowskiego o przedłużeniu terminu oceny wniosków OZE dla mieszkańców

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena merytoryczna „projektów parasolowych” w ramach działania 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii została wydłużona do 31 sierpnia br.

Szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowskiego