Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: bok@pro3w.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2018-07-17 11:49:49

Wszystkie aktualności

GOPS rozdysponuje żywność z Banku Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 30.10.2017r. (poniedziałek) będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach FEAD 2017, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Żywność wydawana będzie od godz. 1200 dla osób, które złożyły wymagane dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.