Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: bok@pro3w.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2017-11-17 20:14:27

Wszystkie aktualności

Nie daj się wykluczyć

Fundacja Challenge Europe wraz ze swoim partnerem HDA Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zapraszają osoby niepełnosprawne z terenu województwa podkarpackiego do udziału w projekcie p.n.: „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród mieszkańców województwa podkarpackiego w wieku produkcyjnym, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności poprzez objęcie jego beneficjentów kompleksowym programem wsparcia odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, na które napotykają w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym.

Szczegóły na plakacie.