Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2018-12-15 15:54:41

Wszystkie aktualności

"Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Placówka Terenowa KRUS w Leżajsku zaprasza rolników do wzięcia udziału w XVI Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Placówkach Terenowych i Oddziale Regionalnym KRUS, Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Leżajsku, Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Leżajsku oraz na stronie internetowej KRUS. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS w terminie do 31 marca br.

Przy ocenie gospodarstw będą brane pod uwagę:

 • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
 • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
 • przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
 • estetyka gospodarstwa,
 • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz w najbliższej Placówce Terenowej i Oddziale Regionalnym KRUS.

Organizatorami konkursu są:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.