Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2019-03-22 04:48:14

Wszystkie aktualności

Konkurs dla OSP

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzi konkurs dla jednostek OSP pt. „Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point o tematyce tytułowej konkursu oraz przeprowadzenie spotkań i zaprezentowanie jej w różnych grupach wiekowych (z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, z dorosłymi mieszkańcami miejscowości), w której realizowany jest OSP.

Konkurs przewidziany jest na dwie tury:

  • I etap: 1.06 – 15.08 br., w którym każdy OR będzie miał możliwość nagrodzenia 5 najlepszych projektów i nominacji jednego do etapu ogólnopolskiego.
  • II etap: 27.08 – 02.09 br. (ogólnopolski) zostanie rozstrzygnięty za pomocą głosowania – ankiety uruchomionej na profilu fecebookowym ARiMR.

Uczestnik z największą ilością głosów zostanie nagrodzony nagrodą rzeczową w postaci defibrylatora AED. Nagroda za zajęcie II miejsca będzie zestaw treningowy: defibrylator + fantom, a za zajęcie III miejsca pilarka spalinowa. Dla laureatów 5 najlepszych projektów wyłonionych w poszczególnych województwach ufundowane zostaną torby medyczne z wyposażeniem do ratowania życia ludzkiego OSP R1.

Prace konkursowe można przesyłać od dnia 1 czerwca 2018 do dnia 15 sierpnia 2018 r. Decyduje data stempla pocztowego -  na adres: Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR, Al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów, Z dopiskiem – „Konkurs OSP”