Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2018-11-14 18:41:51

Wszystkie aktualności

Wykaz baz danych "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020"

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, informuje o wykazie baz danych instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Pliki do pobrania: