Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-09-30 04:57:05

Wszystkie aktualności

Sesja Rady Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grodzisko Dolne informuje, że w dniu 6 grudnia 2018r. tj. w czwartek godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie II sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności.
  3. Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2019.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1 decytona żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Grodzisko Dolne w 2019r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3 ścieków.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodzisko Dolne.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne.

W dniu 4 grudnia br. tj. we wtorek o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał i zapoznanie się z materiałami na II sesję Rady Gminy.