Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-09-30 05:56:00

Wszystkie aktualności

" Wtorkowe spotkania "

W każdy wtorek tygodnia Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku Dolnym organizuje spotkania z mieszkańcami sołectwa Grodzisko Dolne w Dziennym Domu Pomocy. Ostatnio gościliśmy pana Bogumiła Pempusia – historyka związanego z ziemią Grodziską oraz pana Eugeniusza Josse –pasjonata historii, sportu i turystyki.

Pan Bogumił Pempuś opowiedział nam jak rodziła się grodziska inteligencja na długo przed odzyskaniem niepodległości i w czasach II Rzeczypospolitej. Barwnie przedstawił sylwetki ludzi, którzy jako pierwsi wprowadzali na wiejski grunt podstawy oświaty i kultury, wyszukiwali i wspierali finansowo uzdolnione osoby i działali jako lokalni społecznicy. Przypomniał sylwetki Grodziszczan, którzy zasłużyli się w walce o niepodległą Polskę.

Natomiast Pan Eugeniusz Josse opowiadał o swoich podróżach po Europie i Ameryce Północnej w sposób bardzo ciekawy i interesujący. Dzięki barwnym opowieściom i skeczom podczas spotkania humor wszystkim dopisywał.

Na następnym spotkaniu tj. w dniu 09.04. br. będziemy gościć naszą rodaczkę siostrę misjonarkę Agnieszkę Podles SSpS ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, która przebywa na misjach w Urugwaju.

Wszystkich chętnych bardzo gorąco zapraszamy.

Maria Rydzik.