Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2019-06-27 03:53:48

Wszystkie aktualności

Informacja kierownika GOPS w Grodzisku Dolnym o akcji dystrybucji żywności najbardziej potrzebującym mieszkańcom w ramach Programu " Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020"