Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2019-04-22 09:58:31

Wszystkie aktualności

Informacja kierownika GOPS w Grodzisku Dolnym o akcji dystrybucji żywności najbardziej potrzebującym mieszkańcom w ramach Programu " Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020"