Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-07-10 11:16:43

Wszystkie aktualności

Trwa przebudowa ulicy do SUDR

Trwają prace związane z przebudową odcinka drogi gminnej prowadzącej do Spółdzielni Usług Drogowo-Rolniczych w Grodzisku Dolnym.

W ramach zadania wykonawca ułożył już część chodnika, a droga została okrawężnikowana i podsypano podbudowę pod warstwę z mieszanki mineralno-asfaltowej. Koszt remontu drogi to ponad 565 tys. zł.

Na realizację inwestcyji gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie ok. 282 tys. zł.