Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-08-11 18:44:52

Wszystkie aktualności

Letnie muzyczne występy

Wakacje to czas kiedy wokół organizowanych jest wiele imprez plenerowych, na które zapraszane są zespoły ludowe.

14 lipca w Tryńczy już po raz trzynasty odbył się Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy, w którym wśród występujących kapel, gawędziarzy oraz zespołów wokalno-instrumentalnych i wokalnych znalazł się Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Leszczynka” z repertuarem biesiadnym.

21 lipca fani folkloru po raz czternasty spotkali się w Łące, aby zaprezentować dorobek twórczości ludowej naszych Ojców w pieśni, tańcu i muzyce oraz podkreślić przywiązanie do tej bezcennej tradycji. Na scenie „Doliny Łąckiej 2019” wystąpiły kapele, wśród których znalazła się Kapela Ludowa „Grodziszczoki”.

28 lipca w Korniaktowie odbył się VI Jarmark Rękodzielników, Artystów, Rzemieślników i Hodowców, podczas którego na scenie można było usłyszeć m.in. Młodzieżową Kapelę Ludową z Grodziska Dolnego.