Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-04-09 09:04:01

Wszystkie aktualności

Odstrzał dzików na terenie powiatu leżajskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2019

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LEŻAJSKU

z dnia  4 września 2019 r.

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego na terenie powiatu leżajskiego.

 

                Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o chronię zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) zarządza się, co następuje:

         §1. Dzierżawcom obwodów łowieckich: nr 26pk i nr 35pk – Kołu Łowieckiemu „POLANA” w Nowej Sarzynie oraz nr 43pk i 44pk – Kołu Łowieckiemu „Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta w Leżajsku” oraz nr 64pk i 65pk – Kołu Łowieckiemu „WYDRA” w Dębnie oraz nr 45 – Kołu Łowieckiemu „BAŻANT” w Przeworsku, które położone są w części lub całości na terenie powiatu leżajskiego nakazuje się:

1) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze tych obwodów. Obwody położone są w części lub całości na terenie:

 - gminy Leżajsk, gminy Grodzisko Dolne i gminy Kuryłówka w powiecie leżajskim; w ilości 130 sztuk, z przydziałem na odstrzał:

 a) 20 sztuk dzików na terenie obwodu łowieckiego nr 26pk dla Koła Łowieckiego „POLANA” w Nowej Sarzynie i

 b) 10 sztuk dzików na terenie obwodu łowieckiego nr 34pk dla Koła Łowieckiego „POLANA” w Nowej Sarzynie i

c) 20 sztuk dzików na terenie obwodu łowieckiego 35pk Koła Łowieckiego „POLANA” w Nowej Sarzynie,

 d) 20 sztuk dzików na terenie obwodu łowieckiego nr 43pk dla Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta w Leżajsku”

 e) 20 sztuk dzików na terenie obwodu łowieckiego nr 44pk dla Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta w Leżajsku”

 f) 10 sztuk dzików na terenie obwodu łowieckiego nr 45pk dla Koła Łowieckiego nr 45pk dla Koła Łowieckiego „BAŻANT” w Przeworsku

 g) 20 sztuk dzików na terenie obwodu łowieckiego nr 64pk dla Koła Łowieckiego „WYDRA” w Dębnie i

 h) 10 sztuk dzików na terenie obwodu łowieckiego nr 65pk dla Koła Łowieckiego „WYDRA” w Dębnie,

- w terminie do 31 października 2019 r.:

2) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.