Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-04-09 08:32:54

Wszystkie aktualności

Konkurs na 45-lecie Zespołu "Grodziszczoki"

W tym roku mija 45 lat działalności artystycznej Zespołu Regionalnego „Grodziszczoki”. Aby uczcić ten jubileusz Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym ogłasza konkurs literacko-plastyczny ph. „45 lat z kulturą ludową Zespołu Regionalnego GRODZISZCZOKI”, do udziału w którym zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I grupa - klasy I - IV szkoły podstawowej,
  • II grupa - klasy V - VIII szkoły podstawowej.

Celem konkursu jest:

  • ukazanie dorobku artystycznego i działalności Zespołu Regionalnego „Grodziszczoki”,
  • promowanie w środowisku i najbliższym otoczeniu rodzimej tradycji i kultury ludowej,
  • pokazanie piękna i wartości tkwiących w folklorze Ziemi Grodziskiej,
  • doskonalenie własnych umiejętności warsztatowych w dziedzinie plastyki i języka polskiego.