Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-07-03 17:53:44

Wszystkie aktualności

Przygoda z chemią na Politechnice Rzeszowskiej

W sobotę, 23 listopada, 20-osobowa grupa uczestników projektu pt. „Metoda projektu naszym sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych”, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego brała udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Politechniki Rzeszowskiej.

Eksperymentalna chemia zafascynowała wielu młodych przyrodników. Zajęcia w prawdziwym, nowoczesnym, dobrze wyposażonym laboratorium, pod okiem pracowników uczelni wyższej okazały się ciekawą lekcją chemii, podczas której każdy mógł zgłębić wiedzę i nabyć umiejętności praktycznych. Uczniowie poznali i przeprowadzili różne typy reakcji chemicznych, m.in. reakcje egzo- i endoenergetyczne, reakcje w stanach gazowych, syntezy, analizy i wymiany. Sporządzali różnorodne mieszaniny i rozdzielali ich składniki metodą destylacji, chromatografii i sączenia. Obserwowali pokazowe doświadczenia z sublimacją suchego lodu i zbierali do baloników różne gazy wydzielające się podczas reakcji.

Nie lada atrakcją okazała się „gra w kolory”, czyli zabawa z wskaźnikami kwasowo-zasadowymi i szacowanie wartości pH roztworu. Podczas 4-godzinnych zajęć uczniowie dokumentowali przeprowadzone doświadczenia, opisując je wg schematu, pisali równania reakcji chemicznych, wykonywali obliczenia dotyczące stężenia procentowego roztworu. Wszystko to zamieszczali w kartach pracy autorstwa prowadzących. Dla wielu uczestników pierwsza przygoda z chemią na Politechnice Rzeszowskiej może mieć ciąg dalszy w dorosłym życiu. Na pewno w każdym z nich rozbudziła ciekawość świata, a ponadto kreatywność, przedsiębiorczość i strategiczne myślenie.

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi uczestniczyć, a zrozumiem”. To słynne powiedzenie chińskiego filozofa Konfucjusza jest nadal aktualne we współczesnym świecie.