Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-07-08 06:51:29

Wszystkie aktualności

Komunikat

Zmiana zasad wypożyczania łyżew na gminnym lodowisku.

Od jutra tj. od 15 stycznia obowiązują następujące zasady: wprowadza się czasowe ograniczenie w zakresie korzystania z wypożyczonych na lodowisku łyżew do 2 godzin. Przekroczenie tego limitu przez osobę korzystającą z łyżew spowoduje, iż osoba ta będzie miała zakaz wypożyczania ich przez okres kolejnych 7 dni.

Pracownik wydający sprzęt łyżwiarski będzie odnotowywał czas wypożyczenia i czas zwrotu łyżew z podaniem godziny i minuty.

Wprowadzenie powyższych zasad jest spowodowane tym, iż lodowisko cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców, a z uwagi na ograniczone możliwości sprzętowe wielu z nich nie ma możliwości skorzystania z lodowiska.

Prosimy o stosowanie się do powyższych zasad.