Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-05-30 23:32:50

Wszystkie aktualności

51 lat temu powiedzieli sobie sakramentalne "Tak"

W październiku ub. r. minęło 51 lat pożycia małżeńskiego państwu Tadeuszowi I Annie Wawro z Wólki Grodziskiej, którzy wspólnie wychowali troje dzieci i doczekali się czworo wnuków.

Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla szanownych jubilatów miała miejsce w innym okresie niż zwyczajowo przyjętym w naszej gminie, bo w lutym a nie jesienią. Nasza para z przyczyn osobistych nie mogła uczestniczyć w uroczystym wręczeniu medali, które miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku. 19 lutego w urzędzie gminy wójt Jacek Chmura wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego panią Danutą Zygmunt przekazali parze nadany przez Prezydenta RP Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz wręczyli jubilatom list gratulacyjny i kwiaty.

Jak widać w naszej gminie nie brakuje par, które swoim życiem dają przykład zgodnego, udanego i długoletniego pożycia małżeńskiego. Takie wydarzenia są szczególnym świadectwem dla młodych ludzi znajdujących się u progu podjęcia jednej z najważniejszych decyzji w swoim życiu, czyli zawarcia małżeństwa a także młodych małżeństw, że nie ma takich przeciwności losu, które byłyby podstawą do zerwania więzi małżeńskich łączących dwie kochające się osoby. Państwu Wawro życzymy kolejnych równie pięknych okrągłych jubileuszy, winszując zdrowia, szczęścia i pogody ducha na każdy dzień.