Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-06-06 09:32:03

Kultura

GMINNY DZIEŃ KOBIET

W ostatni dzień karnawału Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym zorganizowały gminne święto kobiet.

W tym roku miejscem spotkania była remiza strażacka w Chodaczowie. W imprezie wzięło udział ok. 150 osób. W tej liczbie należy wymienić wszystkie seniorki z Klubów Seniora, zespoły działające pod patronatem Ośrodka Kultury oraz dyrektorki i kierowniczki podległych jednostek i przedstawicieli Urzędu Gminy.

Część artystyczną dla gości zaprezentowały zespoły „Wiola”, „Leszczynka” i „Grodziszczoki”, a okolicznościowe życzenia dla pań złożyli Wicewójt Mariusz Jasic i Sekretarz Gminy Adam Chmura. Natomiast gości zabawiał do późnych godzin wieczornych zespół muzyczny „Za żelaznym mostem” grający muzykę biesiadną.

Organizatorzy, czyli Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury dziękują za wsparcie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Grodzisku Dolnym i Sołtysowi wsi Chodaczów.

Więcej zdjęć na stronach: Ośrodka Kultury i Biblioteki