REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.5.2018 2018-07-13 10:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.13.2018 2018-07-12 14:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Obwieszczenie dot. zadania - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267R Wólka Grodziska - Kopanie Żołyńskie (km 0+000 - 3+305)" 2018-07-12 09:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Obwieszczenie dot. zadania - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267R Wólka Grodziska - Kopanie Żołyńskie (km 0+000 - 3+305)" 2018-07-12 09:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Ochrona środowiska 2018-07-12 09:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Zapytanie Ofertowe na świadczenie usługi psychologa 2018-07-11 13:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Zarządzenie nr 54/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie ustalenia ogólnych warunków korzystania z wyżywienia w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne oraz upoważnienia dyrektorów Zespołów Szkół do zwalniania z opłat za posiłki 2018-07-10 13:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Zarządzenie nr 53/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym upoważnienia do zwalniania z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-07-10 13:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Zarządzenie nr 52/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym upoważnienia do zwalniania z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-07-10 13:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Zarządzenie nr 51/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki długoterminowej przez Gminę Grodzisko Dolne 2018-07-10 13:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. rok 2018 2018-07-10 13:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.14.2018 2018-07-10 11:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Świadczenie usługi psychologa w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2018-07-09 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym - RI.271.11.2018 2018-07-06 10:38 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
15. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.10.2018 2018-07-06 09:13 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
16. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.5.2018 2018-07-04 13:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi plastyczne, ogrodnicze i fizjoterapii w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-07-02 13:04 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
18. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć informatycznych w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-07-02 13:01 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
19. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi plastyczne, ogrodnicze i fizjoterapii w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-06-29 10:00 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
20. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi plastyczne, ogrodnicze i fizjoterapii w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-06-29 09:57 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
21. Świadczenie usługi psychologa w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2018-06-28 14:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.13.2018 2018-06-28 10:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Świadczenie usługi psychologa w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2018-06-27 09:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.12.2018 2018-06-26 12:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym - RI.271.11.2018 2018-06-25 13:59 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
26. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.590.817,20 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście złotych 20/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne - RI.271.9.2018 2018-06-25 09:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Zapytanie ofertowe na na świadczenie usługi pielęgniarki w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-06-25 08:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.590.817,20 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście złotych 20/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne - RI.271.9.2018 2018-06-22 15:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Świadczenie usługi psychologa w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2018-06-21 13:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Zapytanie ofertowe na na świadczenie usługi pielęgniarki w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-06-20 15:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć informatycznych w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-06-20 15:01 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
32. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi plastyczne, ogrodnicze i fizjoterapii w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-06-20 07:45 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
33. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.10.2018 2018-06-19 13:45 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
34. Dostawa artykułów żywnościowych 2018-06-19 13:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Świadczenie usługi psychologa w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2018-06-18 10:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Świadczenie usługi psychologa w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2018-06-18 10:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.10.2018 2018-06-18 09:12 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
38. Protokół Nr XLV/1/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 maja 2018r. w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym 2018-06-15 14:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Protokół Nr XLIV/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 maja 2018r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2018-06-15 14:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Protokół Nr XLIII/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 17 kwietnia 2018r. 2018-06-15 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Protokół Nr XLII/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 marca 2018r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym 2018-06-15 14:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Protokół Nr XLI/1/2018 Z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 lutego 2018r. 2018-06-15 14:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.5.2018 2018-06-15 09:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym - RI.271.11.2018 2018-06-14 14:13 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
45. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.5.2018 2018-06-13 13:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.590.817,20 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście złotych 20/100) na sfinansowanie inwestycji w Gminie Grodzisko Dolne - RI.271.9.2018 2018-06-13 11:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.13.2018 2018-06-13 10:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym - RI.271.11.2018 2018-06-13 09:41 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
49. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267R Wólka Grodziska - Kopanie Żołyńskie (0+000 - 3+305)" 2018-06-12 15:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.13.2018 2018-06-12 09:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 25


powrót na górę strony