REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne 2020-04-09 14:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku DOlnym 2020-04-09 14:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2020-04-09 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Zarządzenie Nr 12/19 z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów 2020-04-09 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne 2020-04-09 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku DOlnym 2020-04-09 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Wykonanie placu zabaw w Grodzisku Górnym - RI.271.2.11.2020, 31.03.2020r 2020-04-09 14:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/20/2019 z dnia 31.01.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowanie deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej 2020-04-09 14:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/9/2019 z dnia 31.01.2019 w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w WPF 2020-04-09 12:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku ?Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa? wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej - RI.271.5.2019 2020-04-09 12:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie 2020-04-09 11:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Grodzisko Dolne - 05.02.2019r. 2020-04-09 11:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - SRW Chodaczów - 31.01.2019r. 2020-04-09 10:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Grodzisko Dolne 2020-04-09 10:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Grodzisko Dolne 2020-04-09 10:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Grodzisko Dolne 2020-04-09 10:36 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
17. Przebudowa drogi gminnej Nr 104574 R - Grodzisko Dolne ? k/SKR-u w km 0+000 - 0+328 - RI.271.2.2019 2020-04-09 10:33 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
18. Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne na rok szkolny 2019/2020 2020-04-09 10:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Przebudowa drogi gminnej Nr 104574 R - Grodzisko Dolne ? k/SKR-u w km 0+000 - 0+328 - RI.271.2.2019 2020-04-09 10:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku "Inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa" wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu polegającym na budowie utwardzenia pod miejsca parkingowe, budowie ciągów pieszo - komunikacyjnych, budowie miejsca na odpady stałe, montażu małej architektury oraz budowie i wykonaniu robót infrastruktury towarzyszącej: przebudowie z rozbudową WLZ wody i kanalizacji oraz przebudowie WLZ energetycznej - RI.271.5.2019 2020-04-09 10:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - SRW Chodaczów - 31.01.2019r. 2020-04-09 10:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Zarządzenie nr 7/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-04-07 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Zarządzenie nr 6/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-04-07 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Zarządzenie nr 5/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-04-07 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK 2020-04-07 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Dostawa i montaż wyposażenia sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym - RI.271.4.2019 2020-04-07 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK 2020-04-07 14:38 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
28. Zaproszenie na sesję 2020-04-06 13:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Zarządzenie nr 4/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie powołania gminnego koordynatora i zespołu zadaniowego do spraw przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w Gminie Grodzisko Dolne w nocy z 13 na 14 lutego 2019r. 2020-04-01 13:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Zarządzenie nr 3/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny złożonych wniosków o przyznanie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Grodzisko Dolne 2020-04-01 11:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Zarządzenie nr 2/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-04-01 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Zarządzenie nr 2/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-04-01 09:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Wykonanie placu zabaw w Grodzisku Górnym - RI.271.2.11.2020, 31.03.2020r 2020-03-31 13:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Zarządzenie nr 1/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-03-31 13:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Zarządzenie nr 99/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r. 2020-03-31 13:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2020-03-31 13:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne 2020-03-31 13:43 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
38. Zarządzenie nr 100/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne 2020-03-31 13:43 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
39. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.3.2019 2020-03-31 10:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Informacja o udzieleniu dotacji sportowej na rok 2019 2020-03-31 10:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Przebudowa drogi gminnej Nr 104574 R - Grodzisko Dolne k/SKR-u w km 0+000 - 0+328 - RI.271.2.2019 2020-03-31 10:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.1.2019 2020-03-30 13:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Wykonanie ogrodzenia placu za GOK'iem 2020-03-30 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. 2019 rok 2020-03-30 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. 2019 rok 2020-03-30 12:51 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
46. rok 2019 2020-03-30 08:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Zarządzenie nr 98/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2020-03-30 08:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Zarządzenie nr 97/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 grudnia 2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie położonej w Grodzisku dolnym dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym 2020-03-30 08:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Zarządzenie nr 96/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z wyłączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolne na rok szkolny 2018/2019 2020-03-30 08:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2020 r w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych gminy w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 2020-03-27 13:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 63


powrót na górę strony