REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zakup i dostawa sprzętu potrzebnego do przeprowadzania zdalnego nauczania w szkołach na terenie Gminy Grodzisko Dolne - Projekt "Zdalna Szkoła Plus" - 29.06.2020r. 2020-07-07 11:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów przesuwnych do Archiwum zakładowego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2020-07-07 10:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Zakup i dostawa sprzętu potrzebnego do przeprowadzania zdalnego nauczania w szkołach na terenie Gminy Grodzisko Dolne - Projekt "Zdalna Szkoła Plus" - 29.06.2020r. 2020-07-07 10:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Zakup i dostawa sprzętu potrzebnego do przeprowadzania zdalnego nauczania w szkołach na terenie Gminy Grodzisko Dolne - Projekt "Zdalna Szkoła Plus" - 29.06.2020r. 2020-07-06 13:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Zakup i dostawa sprzętu potrzebnego do przeprowadzania zdalnego nauczania w szkołach na terenie Gminy Grodzisko Dolne - Projekt "Zdalna Szkoła Plus" - 29.06.2020r. 2020-07-06 08:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Wybory i referenda 2020-07-06 08:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Zawiadomienie o spotkaniach w sprawie scalenia gruntów dla miejscowości: Chodaczów, Laszczyny, Opaleniska, Zmysłówka 2020-07-06 08:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 22.08.2019r. 2020-07-06 08:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Zawiadomienie o spotkaniach w sprawie scalenia gruntów dla miejscowości: Chodaczów, Laszczyny, Opaleniska, Zmysłówka 2020-07-06 08:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Zawiadomienie o spotkaniach w sprawie scalenia gruntów dla miejscowości: Chodaczów, Laszczyny, Opaleniska, Zmysłówka 2020-07-06 08:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisko Dolne w 2019 roku 2020-07-06 08:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Wójt Gminy Grodzisko Dolne podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszytkich komitetów wyborczych na terenie Gminy. 2020-07-06 08:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Wójt Gminy Grodzisko Dolne podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszytkich komitetów wyborczych na terenie Gminy. 2020-07-06 08:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 2020-07-06 08:11 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
15. Wybory i referenda 2020-07-03 14:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Wybory i referenda 2020-07-03 09:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 03.06.2020r. 2020-07-02 14:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 26.05.2020r. 2020-07-02 14:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1259R w związku z rozbiórką istniejącego mostu i kładki oraz budową nowego mostu w miejscowości Grodzisko Dolne w km 5+431 (JNI 01008078)" 2020-07-02 14:56 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
20. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 24.02.2020r. 2020-07-02 14:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1259R w związku z rozbiórką istniejącego mostu i kładki oraz budową nowego mostu w miejscowości Grodzisko Dolne w km 5+431 (JNI 01008078)" 2020-07-02 14:55 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
22. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 28.01.2020r. 2020-07-02 14:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 20.01.2020r. 2020-07-02 14:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Budowa piłkochwytów w miejscowości Wólka Grodziska w ramach programu "Wzrost integracji i aktywiazcji mieszkańców Wólki Grodziskiej poprzez wykonanie wspólnych prac polegających na zagospodarowaniu terenu rekreacyjno-sportowego w Wólce Grodziskiej" 2020-07-02 14:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 17 grudnia 2019r. 2020-07-02 14:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 07.12.2019r. 2020-07-02 14:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Sołectwa 2020-07-02 14:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 27.11.2019r. 2020-07-02 14:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 03.12.2019r. 2020-07-02 14:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 19.11.2019r. 2020-07-02 14:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Zarządzenie Nr 60/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-07-02 14:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 23.10.2019r. 2020-07-02 14:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 2020-07-02 14:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 2020-07-02 14:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2020-07-02 09:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Zapytanie ofertowe na dostawę, instalację, programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w kompleksie budynków Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym 2020-07-01 16:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. OGŁOSZENIE O NABORZE INSTRUKTORÓW NA SZKOLENIA Z KOMPETENCJI CYFROWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: "ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE GRODZISKO DOLNE" 2020-07-01 16:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. OGŁOSZENIE O NABORZE INSTRUKTORÓW NA SZKOLENIA Z KOMPETENCJI CYFROWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: "ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE GRODZISKO DOLNE" 2020-07-01 16:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Grodzisko Dolne" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 2020-06-30 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu działalnia na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie 09.09.2019-26.06.2020 2020-06-30 12:10 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
41. Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu działalnia na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie 09.09.2019-26.06.2020 2020-06-29 13:32 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
42. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2020-06-29 13:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2020-06-29 13:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Zakup i dostawa sprzętu potrzebnego do przeprowadzania zdalnego nauczania w szkołach na terenie Gminy Grodzisko Dolne - Projekt "Zdalna Szkoła Plus" - 29.06.2020r. 2020-06-29 13:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Oświadczenia majątkowe za rok 2018. 2020-06-29 11:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Oświadczenia majątkowe za rok 2018. 2020-06-25 13:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Oświadczenia majątkowe za rok 2018. 2020-06-25 12:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Oświadczenie majątkowe za rok 2018. 2020-06-25 12:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Grodzisku Dolnym oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu położonych w miejscowości Grodzisko Dolne - Miasto zatwierdzony Zarządzeniem nr 57/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 lipca 2019 roku 2020-06-25 12:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. OGŁOSZENIE O NABORZE INSTRUKTORÓW NA SZKOLENIA Z KOMPETENCJI CYFROWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: "ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE GRODZISKO DOLNE" 2020-06-25 11:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 69


powrót na górę strony