REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2018/2019 - RI.271.21.2018 2018-11-09 14:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2019 - RI.271.22.2018 2018-11-09 11:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014 - 2018 2018-11-09 11:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018 2018-11-09 11:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Zarządzenie nr 88/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 października 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-11-08 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Zarządzenie nr 87/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 października 2018.w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-11-08 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Zarządzenie nr 86/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 października 2018.w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej z wyłączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 20182019 2018-11-08 10:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Zarządzenie nr 85/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 października 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-11-08 10:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Zarządzenie nr 84/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2018.w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej z wyłączonymi klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolne na rok szkolny 2018/2019 2018-11-08 10:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Zarządzenie nr 83/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 października 2018.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-11-08 10:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 05.11.2018r. 2018-11-08 10:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.15.2018 2018-11-06 11:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.15.2018 2018-11-06 09:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.15.2018 2018-11-06 09:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2018/2019 - RI.271.21.2018 2018-11-06 08:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Przykładowe ogłoszenie #3 2018-11-05 13:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Przykładowe zamówienie #2 2018-11-05 13:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Przykładowe ogłoszenie 2018-10-31 14:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Przykładowe zamówienie #3 2018-10-31 14:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Przykładowe zamówienie #2 2018-10-31 14:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Przykładowe zamówienie #1 2018-10-31 14:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2019 - RI.271.22.2018 2018-10-31 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Dane teleadresowe 2018-10-31 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Dane teleadresowe 2018-10-31 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Dane teleadresowe 2018-10-31 09:51 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
26. Informator 2018-10-31 08:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Rejestry i ewidencje 2018-10-31 08:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Sprawozdania Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2018 2018-10-30 14:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Strategie i programy 2018-10-30 14:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Ochrona zdrowia 2018-10-30 13:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Gospodarka odpadami 2018-10-30 13:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Ochrona środowiska 2018-10-30 13:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Planowanie przestrzenne 2018-10-30 11:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Pomoc publiczna 2018-10-30 11:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Podatki i opłaty 2018-10-30 09:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2018/2019 - RI.271.21.2018 2018-10-26 10:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Wybory i referenda 2018-10-26 10:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Ogłoszenia o pracę 2018-10-25 15:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Ogłoszenia o pracę 2018-10-25 15:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Gospodarowanie nieruchomościami 2018-10-25 10:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - SRW Wólka Grodziska - 25.10.2018r. 2018-10-25 09:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Konkursy i zlecenia 2018-10-25 09:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi trenera na zajęciach gimnastycznych "Gimnastyka dla Seniora" 2018-10-24 13:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Zamówienia Publiczne 2018-10-24 13:27 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
45. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2019 - RI.271.22.2018 2018-10-23 12:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. rok 2016 2018-10-23 08:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Dziennik Ustaw 2018-10-23 08:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Protokoły z sesji 2018-10-19 15:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Wojt Gminy 2018-10-19 15:03 pro3w pro3w aktualizacja treści
50. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2018-10-19 15:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 29


powrót na górę strony