REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Górnym 2018-04-26 11:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Wójt Gminy Grodzisko Dolne podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2018-04-26 08:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Wójt Gminy Grodzisko Dolne podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2018-04-26 08:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Ogłoszenia różne 2018-04-26 08:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie w Naszych Stronach - 26.04.2018r. 2018-04-26 08:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Dostawa artykułów żywnościowych 2018-04-25 10:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Dostawa artykułów żywnościowych 2018-04-25 10:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Górnym 2018-04-24 10:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Górnym 2018-04-24 10:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Sprawozdania Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2018 2018-04-23 15:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Sprawozdania Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2018 2018-04-23 15:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Sprawozdania Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2018 2018-04-23 15:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Sprawozdania Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2018 2018-04-23 15:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Przebudowa zieleńca w Grodzisku Dolnym polegająca na zagospodarowaniu terenu z nawierzchniami, elementami małej architektury i zielenią urządzoną 2018-04-23 10:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Dostawa artykułów żywnościowych 2018-04-23 08:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, użyczenie oraz przekazania w formie darowizny dla Powiatu Leżajskiego 2018-04-20 14:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017 2018-04-18 11:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Górnym 2018-04-18 09:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Grodzisko Dolne - 16.04.2018r. 2018-04-16 11:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów - 11.04.2018r. 2018-04-12 07:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Grodzisko Dolne za rok 2018 2018-04-10 14:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grodzisko Dolne za rok 2017 2018-04-10 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grodzisko Dolne za rok 2016 2018-04-10 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Górnym 2018-04-09 09:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działek położonych w Laszczynach, Chodaczowie, Grodzisku Dolnym, Zmysłówce i Wólce Grodziskiej 2018-04-06 12:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działek położonych w Laszczynach, Chodaczowie, Grodzisku Dolnym, Zmysłówce i Wólce Grodziskiej 2018-04-06 12:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Górnym i budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Grodzisku Dolnym - RI.271.3.2018 2018-04-04 09:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Górnym i budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Grodzisku Dolnym - RI.271.3.2018 2018-03-29 11:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Ankieta dotycząca badania satysfakcji ze sposobu realizacji programu i jakości udzielanych świadczeń w ramach Programu Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2015-2018 2018-03-27 07:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Przebudowa zieleńca w Grodzisku Dolnym polegająca na zagospodarowaniu terenu z nawierzchniami, elementami małej architektury i zielenią urządzoną 2018-03-26 09:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Górnym i budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Grodzisku Dolnym - RI.271.3.2018 2018-03-22 12:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Górnym i budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Grodzisku Dolnym - RI.271.3.2018 2018-03-21 13:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Górnym i budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Grodzisku Dolnym - RI.271.3.2018 2018-03-21 13:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Zamówienia Publiczne 2018-03-20 14:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Zamówienia Publiczne 2018-03-20 14:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Zamówienia Publiczne 2018-03-20 14:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK 2018-03-20 14:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Przebudowa drogi gminnej nr 104581 R Grodzisko Nowe - Dębno "Graniczna" dz. ewid. 6151 w km 0+765 - 1+755 w miejscowości Grodzisko Nowe 2018-03-19 10:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Ochrona danych osobowych 2018-03-15 12:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Ochrona danych osobowych 2018-03-15 12:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Nieodpłatna pomoc prawna 2018-03-13 11:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Budowa lodowiska/kortu tenisowego na stadionie w Grodzisku Górnym i budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Grodzisku Dolnym - RI.271.3.2018 2018-03-12 09:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Sprawozdania Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2017 2018-03-08 11:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Sprawozdania Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2016 2018-03-07 14:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2015 2018-03-07 13:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2015 2018-03-07 13:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Sprawozdanie Rb-Z za rok 2015 2018-03-07 13:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Sprawozdania Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2014 2018-03-07 13:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Skład Rady 2018-03-07 11:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Skład Rady 2018-03-07 11:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 23


powrót na górę strony