REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zaproszenie na sesję 2019-09-20 12:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - SRW Wólka Grodziska - 19.09.2019r. 2019-09-19 13:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. dróg i transportu 2019-09-19 13:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2019-09-19 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2019-09-19 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. dróg i transportu 2019-09-19 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2019-09-19 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. dróg i transportu 2019-09-19 12:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.15.2019 2019-09-19 12:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. dróg i transportu 2019-09-19 12:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-09-19 12:40 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
12. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) - Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2019-09-19 12:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu wewnętrznego 2019-09-19 10:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 - 23+198" 2019-09-19 10:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-09-17 15:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 września 2019 roku w sprawie granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie gminy Grodzisko Dolne 2019-09-17 11:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2017/2018 - RI.271.13.2017 2019-09-16 10:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.15.2019 2019-09-12 13:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Zaproszenie na sesję 2019-09-12 08:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016R. 2019-09-12 07:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 14:07 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
22. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 13:52 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
23. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 13:51 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
24. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 13:50 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
25. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 13:49 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
26. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 13:49 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
27. Elektroniczne usługi wyborcze 2019-09-11 13:48 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
28. Nieodpłatna pomoc prawna 2019-09-09 14:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Zawiadomienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1275R Budy Łańcuckie - Laszczyny 2019-09-09 11:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Zawiadomienie w sprawie realizacji przesięwzięcia - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1275R Budy Łańcuckie - Laszczyny 2019-09-06 12:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 ? 23+198" 2019-09-06 11:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (granica powiatu) ? Laszczyny, w km 20+888 ? 23+198" 2019-09-06 11:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Zarządzenie nr 34/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 maja 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Laszczynach i Grodzisku Dolnym 2019-09-06 10:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Protokół Nr X/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 sierpnia 2019r 2019-09-06 09:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Protokół Nr X/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 sierpnia 2019r 2019-09-06 09:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działek położonych w Grodzisku Dolnym i Laszczynach 2019-09-06 09:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 2019-09-04 12:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Uchwała w sprawie zaopinioweania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 2019-09-03 14:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Zarządzenie nr 46/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ?Działania na rzecz osób niepełnosprawnych? 2019-09-03 14:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisko Dolne w 2019 roku 2019-09-03 13:08 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Zarządzenie nr 48/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ?Działania na rzecz osób niepełnosprawnych? 2019-09-03 13:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Zarządzenie nr 48/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ?Działania na rzecz osób niepełnosprawnych? 2019-09-03 13:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Zarządzenie nr 47/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ?Działania na rzecz osób niepełnosprawnych? 2019-09-03 13:07 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
44. Zarządzenie nr 48/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-09-02 14:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-09-02 12:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Zarządzenie nr 47/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-09-02 12:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Zarządzenie nr 45/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-09-02 12:00 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
48. Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 sierpnia 2019r. W sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2019 2019-09-02 11:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 sierpnia 2019r. W sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2019 2019-09-02 11:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Zarządzenie nr 46/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-09-02 11:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 50


powrót na górę strony