REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska - II Etap - RI.271.1.2018 2018-01-17 09:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska - II Etap - RI.271.1.2018 2018-01-15 11:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska - II Etap - RI.271.1.2018 2018-01-15 11:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska - II Etap - RI.271.1.2018 2018-01-15 11:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Protokół Nr XXXIX/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 21.12.2017r. 2018-01-11 13:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Protokół Nr XXXVIII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29.11.2017r. 2018-01-11 12:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Protokół Nr XXXVII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27.10.2017r. 2018-01-11 12:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Protokół Nr XXXVI/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 03.10.2017r. 2018-01-11 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Informacja o udzieleniu dotacji sportowej na rok 2018 2018-01-11 11:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska - II Etap - RI.271.1.2018 2018-01-09 12:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne" 2018-01-05 15:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne" 2018-01-05 15:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne" 2018-01-05 15:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Grodzisko Nowe 2018-01-03 08:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Obwieszczenie z dnia 28.12.2017 o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2017-12-28 13:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Budowa dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym - dostawa wyposażenia - RI.271.17.2017 2017-12-19 13:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna ? Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne 2017-12-18 15:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/96/2017 z dnia 06.12.2017 w sprawie opinii o możliwości sfinasowania deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne na 2018 rok 2017-12-15 12:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/13/2017 z dnia 06.12.2017 w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2018-2032 2017-12-15 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/12/2017 z dnia 06.12.2017 w sprawie projektu budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2018 rok 2017-12-15 12:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Zarządzenie nr 87/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Grodzisko Dolne w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny 2017-12-14 09:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Zarządzenie nr 86/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na roku szkolny 2017/2018 2017-12-14 09:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Zarządzenie nr 85/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-12-14 09:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Grodzisko Dolne, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Stowarzyszeń na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego - RI.271.19.2017 2017-12-13 09:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Budowa dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym - dostawa wyposażenia - RI.271.17.2017 2017-12-11 11:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY GRODZISKO DOLNE - RI.271.16.2017 2017-12-07 12:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne" 2017-12-01 13:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Zarządzenie nr 84/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2017-12-01 11:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Zarządzenie nr 83/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie powołania stałej Komisji Odbiorowej Robót Remontowych 2017-12-01 11:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Zarządzenie nr 82/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zasad korzystania przez jednostki organizacyjne Gminy Grodzisko Dolne z samochodów służbowych stanowiących własności Gminy Grodzisko Dolne znajdujących się w ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2017-12-01 11:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2018 - RI.271.18.2017 2017-12-01 08:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Zarządzenie nr 81/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w Gminie Grodzisko Dolne 2017-11-30 09:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Grodzisko Dolne, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Stowarzyszeń na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego - RI.271.19.2017 2017-11-24 09:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Zarządzenie nr 80/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-11-23 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Zarządzenie nr 79/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-23 10:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Zarządzenie nr 75a/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 października 2017r. w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-23 10:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Zarządzenie nr 75a/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 października 2017r. w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-23 10:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2018 - RI.271.18.2017 2017-11-20 13:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Rejestry i ewidencje 2017-11-20 10:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Rejestry i ewidencje 2017-11-20 10:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Rejestry i ewidencje 2017-11-20 10:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Rejestry i ewidencje 2017-11-20 10:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Wykaz podmiotów na terenie Gminy Grodzisko Dolne obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy w 2018 roku. 2017-11-20 10:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Wykaz podmiotów na terenie Gminy Grodzisko Dolne obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy w 2018 roku. 2017-11-20 10:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Grodzisko Dolne, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Stowarzyszeń na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego - RI.271.19.2017 2017-11-13 12:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Budowa dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym - dostawa wyposażenia - RI.271.17.2017 2017-11-13 11:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Budowa dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym - dostawa wyposażenia - RI.271.17.2017 2017-11-13 11:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie - WOOŚ.442.3.2017.AR.3 2017-11-09 14:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2018 - RI.271.18.2017 2017-11-09 13:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Grodzisko Dolne, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Stowarzyszeń na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego - RI.271.19.2017 2017-11-09 10:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 22


powrót na górę strony