REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Monitoring gminny: Montaż nowych urządzeń oraz konfiguracja i zmiana miejsca położenia dotychczasowych elementów systemu. Usługa serwisowa. 2021-02-26 11:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - SKiF "Grodziskie Jonki" - 05.11.2020r. 2021-02-24 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.11.2020 2021-02-24 14:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Plan pracy Rady Gminy 2021-02-24 11:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Plan pracy Rady Gminy 2021-02-24 11:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Plan pracy Rady Gminy na rok 2021 2021-02-24 11:53 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
7. Plan pracy Rady Gminy 2021-02-24 11:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Plan pracy Rady Gminy 2021-02-24 11:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Plan pracy Rady Gminy na rok 2021 2021-02-24 11:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Protokół Nr XXVI/1/2021 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 3 lutego 2021r. 2021-02-24 11:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Zarządzenie Nr 71/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 2021-02-23 13:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Zarządzenie Nr 71/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 2021-02-23 13:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.14.2020r. 2021-02-23 13:58 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
14. Zamówienia do 130 tys. PLN 2021-02-23 12:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zmysłówka 2021-02-23 09:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Remont drogi gminnej Nr 104569R "Za Pocztą" w km 0+070 - 0+570 - RI.271.13.2020 2021-02-23 09:48 Magdalena Kowal aktualizacja treści
17. Obszarowa ocena jakości wody na terenie Gminy Grodzisko Dolne za rok 2020 2021-02-22 09:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowościach Chodaczów, Grodzisko Górne, Grodzisko Dolne, Laszczyny oraz Zmysłówka zatwierdzony Zarządzeniem nr 8/21 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 lutego 2021 roku. 2021-02-19 10:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowościach Chodaczów, Grodzisko Górne, Grodzisko Dolne, Laszczyny oraz Zmysłówka zatwierdzony Zarządzeniem nr 8/21 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 lutego 2021 roku. 2021-02-18 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2021 - RI.271.12.2020 2021-02-18 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Zarządzenie Nr 8/21 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Chodaczów, Grodzisko Górne, Laszczyny i Zmysłówka 2021-02-18 14:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Zarządzenie Nr 7/21 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r. 2021-02-18 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Petycja nr 2/2021 - Poprawmy odporność tysięcy starszych ludzi w Polsce-apel do Samorządowców-www@antriejka.pl z dnia 19.01.2021r. 2021-02-17 12:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Petycja nr 2/2021 - Poprawmy odporność tysięcy starszych ludzi w Polsce-apel do Samorządowców-www@antriejka.pl z dnia 19.01.2021r. 2021-02-17 12:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Zarządzenie Nr 6/21 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2020/2021 2021-02-17 09:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Zarządzenie Nr 5/21 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy SP w ZS im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2020/2021 2021-02-17 09:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. rok 2021 2021-02-17 09:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.11.2020 2021-02-17 09:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.11.2020 2021-02-17 09:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.10.2020r. 2021-02-17 09:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Zarządzenie Nr 85/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2021-02-17 09:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. rok 2021 2021-02-17 09:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. rok 2021 2021-02-17 09:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Petycja nr 1/2020 w interesie publicznym "Stop zagrożeniu zdrowia i życia" - Koalicja Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca i jej doradcy z dnia 23.03.2020 2021-02-12 12:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Petycja nr 2/2020 w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej") - Renata Sutor z dnia 03.04.2020r. 2021-02-12 12:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Petycja nr 3/2020 - Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach, Autor: Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dbajmy o zdrowie mieszkańców - Jawność - Transparentność - Uczciwa konkurencja w Gminach 2021-02-12 12:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Petycja nr 4/2020 - Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP, dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze 2021-02-12 12:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Petycja nr 5/2020 - Petycja dot. prawa do równego traktowania przez władze publiczne - Tradycyjne Podkarpacie z dnia 11.12.2020 2021-02-12 12:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Petycja nr 6/2020 - Antycovidowa Petycja Do Rady Miasta Gminy - Teresa Garland z dnia 21.12.2020 2021-02-12 12:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Petycja nr 1/2021 - Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!-Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi z dnia 05.01.2021 2021-02-12 12:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Petycja nr 6/2020 - Antycovidowa Petycja Do Rady Miasta Gminy - Teresa Garland z dnia 21.12.2020 2021-02-12 12:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Petycja nr 6/2020 - Antycovidowa Petycja Do Rady Miasta Gminy - Teresa Garland z dnia 21.12.2020 2021-02-12 12:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Petycja nr 5/2020 - Petycja dot. prawa do równego traktowania przez władze publiczne - Tradycyjne Podkarpacie z dnia 11.12.2020 2021-02-12 12:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne, odbytego w dniu 28.09.2020r. 2021-02-11 10:53 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
45. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/67/2021 z dnia 28.01.2021r 2021-02-08 11:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Protokół Nr XXII/1/2020 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 września 2020r. 2021-02-08 11:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Protokół Nr XXII/1/2020 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 września 2020r. 2021-02-08 11:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Jak i kiedy płacimy za odpady komunalne? Cennik i terminy płatności w roku 2021 2021-02-08 09:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Jak i kiedy płacimy za odpady komunalne? Cennik i terminy płatności w roku 2021 2021-02-08 09:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15.09.2020r. 2021-02-05 13:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 83


powrót na górę strony