REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zarządzenie Nr 86/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-11-21 13:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Zarządzenie Nr 85/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-11-21 13:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Przebudowa drogi gminnej nr 104581 R Grodzisko Nowe - Dębno "Graniczna" dz. ewid. 6151 w km 0+765 - 1+755 w miejscowości Grodzisko Nowe 2019-11-21 13:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Zarządzenie Nr 84/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2019/2020 2019-11-21 13:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Protokół Nr XXXIX/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 21.12.2017r. 2019-11-18 14:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Protokół Nr XXXVIII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29.11.2017r. 2019-11-18 14:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Protokół Nr XXXVII/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27.10.2017r. 2019-11-18 14:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Pełnienie cznności inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Remont drogi gminnej Nr 104555R "Przez Wieś" w miejscowości Grodzisko Górne w km 0+000-0+755 - RI.271.18.2019 2019-11-18 13:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Informacja o udzieleniu dotacji sportowej na rok 2018 2019-11-18 13:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Informacja o udzieleniu dotacji sportowej na rok 2018 2019-11-18 13:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Protokół Nr XXXVI/1/2017 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 03.10.2017r. 2019-11-18 13:32 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
12. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2020 - RI.271.19.2019 2019-11-18 12:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2020 - RI.271.19.2019 2019-11-18 12:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna ? Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne" 2019-11-18 12:38 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska - II Etap - RI.271.1.2018 2019-11-18 12:38 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
16. Remont drogi gminnej Nr 104555R "Przez Wieś" w miejscowości Grodzisko Górne w km 0+000-0+755 - RI.271.18.2019 2019-11-18 12:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne" 2019-11-18 12:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne" 2019-11-18 12:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne" 2019-11-18 12:00 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
20. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 25 września 2019r. 2019-11-14 15:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 25 września 2019r. 2019-11-14 15:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 września 2019r. 2019-11-14 15:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 22 sierpnia 2019r. 2019-11-14 15:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Grodzisko Nowe 2019-11-14 15:18 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
25. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 lipca 2019r. 2019-11-14 15:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Obwieszczenie z dnia 28.12.2017 o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-11-14 15:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 25 czerwca 2019r. 2019-11-14 15:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 27 maja 2019r. 2019-11-14 10:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna ? Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne 2019-11-14 10:46 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
30. Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 24 maja 2019r. 2019-11-14 10:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/96/2017 z dnia 06.12.2017 w sprawie opinii o możliwości sfinasowania deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne na 2018 rok 2019-11-14 10:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytego w dniu 24 kwietnia 2019r. 2019-11-14 10:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/13/2017 z dnia 06.12.2017 w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2018-2032 2019-11-14 10:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/13/2017 z dnia 06.12.2017 w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2018-2032 2019-11-14 10:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 04 kwietnia 2019r. 2019-11-14 10:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/12/2017 z dnia 06.12.2017 w sprawie projektu budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2018 rok 2019-11-14 10:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 5/12/2017 z dnia 06.12.2017 w sprawie projektu budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2018 rok 2019-11-14 10:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Zarządzenie nr 87/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Grodzisko Dolne w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny 2019-11-13 14:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Zarządzenie nr 86/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej z klasami dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na roku szkolny 2017/2018 2019-11-13 14:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Zarządzenie nr 85/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-11-13 14:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Protokół Nr XII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 25 października 2019r 2019-11-13 12:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne" 2019-11-12 14:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Zarządzenie nr 84/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-11-12 14:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Zarządzenie nr 83/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie powołania stałej Komisji Odbiorowej Robót Remontowych 2019-11-12 14:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Zarządzenie nr 82/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zasad korzystania przez jednostki organizacyjne Gminy Grodzisko Dolne z samochodów służbowych stanowiących własności Gminy Grodzisko Dolne znajdujących się w ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2019-11-12 14:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1259R Gniewczyna - Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne" 2019-11-12 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Zarządzenie nr 84/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-11-12 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Zarządzenie nr 83/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie powołania stałej Komisji Odbiorowej Robót Remontowych 2019-11-12 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Zarządzenie nr 82/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zasad korzystania przez jednostki organizacyjne Gminy Grodzisko Dolne z samochodów służbowych stanowiących własności Gminy Grodzisko Dolne znajdujących się w ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2019-11-12 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Zarządzenie nr 81/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w Gminie Grodzisko Dolne 2019-11-12 13:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 54


powrót na górę strony