REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zarządzenie Nr 61/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody organu prowadzącego I i II stopnia dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gr. Dolne w 2020r. przyznawanej z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 2020-09-25 11:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Zarządzenie Nr 60/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 07 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy SP i Przedszkola Samorządowego w ZS im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2020/2021 2020-09-25 11:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Zarządzenie Nr 59/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 07 września 2020 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej 2020-09-25 11:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Zarządzenie Nr 58/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 07 września 2020 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej 2020-09-25 11:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Zarządzenie Nr 57/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej 2020-09-25 11:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Zarządzenie Nr 56/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-09-25 11:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Zarządzenie Nr 55/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 2020-09-25 11:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Wykonanie ogrodzenia placu za GOK'iem 2020-09-25 11:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Protokół Nr XVI/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 30 stycznia 2020r. 2020-09-24 14:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2020 - RI.271.8.2020 2020-09-24 13:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Protokół Nr XVII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lutego 2020r. 2020-09-24 13:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie zakazu organizowania wyjazdów i zgromadzeń oraz uczestnictwa w imprezach w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 2020-09-24 13:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Zarządzenie Nr 13/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2019 2020 2020-09-24 13:49 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Protokół Nr XVII/1/2020 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lutego 2020r. 2020-09-24 13:49 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
15. Zarządzenie Nr 16/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy położonych w miejscowościach Grodzisko Dolne oraz Zmysłówka 2020-09-24 13:49 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
16. Zarządzenie Nr 14/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2019 2020 2020-09-24 13:49 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
17. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.9.2020 2020-09-24 09:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.9.2020 2020-09-24 09:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Zarządzenie Nr 12/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-09-24 09:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 2019r. 2020-09-24 09:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w miejscowościach Grodzisko Dolne oraz Zmysłówka zatwierdzony Zarządzeniem nr 16/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 marca 2020 roku 2020-09-23 09:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2020 2020-09-22 13:42 Magdalena Kowal aktualizacja treści
23. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2020/2021 - RI.271.6.2020 2020-09-22 13:38 Magdalena Kowal aktualizacja treści
24. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.5.2020 2020-09-22 13:33 Magdalena Kowal aktualizacja treści
25. Zapytanie o cenę na dostawę donic i ławek 2020-09-18 15:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Petycje 2020-09-17 08:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Petycje 2020-09-17 08:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Petycje 2020-09-16 15:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Petycje 2020-09-16 15:04 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
30. Petycje 2020-09-16 14:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Przebudowa odcinka drogi gminnej Opaleniska na Budy dz. ew. nr 196 w m-ci Opaleniska dz. ew. nr 1052/7 w m-ci Zmysłówka - RI.271.7.2020 2020-09-16 10:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2020 - RI.271.2.2020 2020-09-16 10:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Petycja nr 1 w interesie publicznym "Stop zagrożeniu zdrowia i życia" - Koalicja Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca i jej doradcy z dnia 23.03.2020 2020-09-16 10:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Petycja nr 2 w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej") - Renata Sutor z dnia 03.04.2020r. 2020-09-16 10:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Zaproszenie na sesję 2020-09-16 10:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Protokół Nr XXI/1/2020 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 sierpnia 2020r. 2020-09-16 10:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. UCHWAŁA NR XLIX/394/2018RADY GMINY GRODZISKO DOLNEz dnia 27 września 2018 r.w sprawie zmiany Statutu Gminy Grodzisko Dolne 2020-09-16 09:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. UCHWAŁA NR XLIX/394/2018 RADY GMINY GRODZISKO DOLNEz dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grodzisko Dolne 2020-09-15 14:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.4.2020 2020-09-15 12:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. UCHWAŁA NR XXIX/241/2013 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodzisko Dolne 2020-09-15 12:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne, odbytego w dniu 25.08.2020r. 2020-09-14 14:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.4.2020 2020-09-14 12:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 21.02.2020r. 2020-09-14 12:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.5.2020 2020-09-14 11:54 Magdalena Kowal aktualizacja treści
45. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane dot. rozbiórki byłego magazynu w Grodzisku Dolnym 2020-09-14 11:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w miejscowościach Grodzisko Dolne, Opaleniska, Wólka Grodziska oraz Zmysłówka zatwierdzony Zarządzeniem nr 11/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 2020 roku 2020-09-14 08:49 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
47. Zarządzenie Nr 11/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy położonych w miejscowości Grodzisko Dolne,Opaleniska,Wólka Grodziska oraz Zmysłówka 2020-09-14 08:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Zarządzenie Nr 10/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-09-14 08:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urządnicze - Dyrektor do Spraw Oświaty Gminy Grodzisko Dolne 2020-09-14 07:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Zarządzenie Nr 54/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2020/2021 2020-09-11 14:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 75


powrót na górę strony