REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Monitoring gminny: Montaż nowych urządzeń oraz konfiguracja i zmiana miejsca położenia dotychczasowych elementów systemu. Usługa serwisowa. - RI.271.2.28.2020 2020-11-23 13:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Monitoring gminny: Montaż nowych urządzeń oraz konfiguracja i zmiana miejsca położenia dotychczasowych elementów systemu. Usługa serwisowa. 2020-11-23 13:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.11.2020 2020-11-23 13:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) na sfinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska, Kopanie Żołyńskie w km 0 +000- 3+305 w miejscowości Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Zmysłówka" 2020-11-20 11:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Zarządzenie Nr 38/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Opaleniskach, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, oraz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Grodzisku Dolnym 2020-11-19 08:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Zarządzenie Nr 39/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Opaleniskach, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, oraz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Grodzisku Dolnym 2020-11-18 14:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Wykaz nieruchomości położonej w Grodzisku Dolnym przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, oraz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Grodzisku Dolnym, zatwierdzony Zarządzeniem nr 77/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 16 listopada 2020 roku 2020-11-17 15:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Zarządzenie Nr 38/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowane przez intensywne opady deszczu w dni 08.06.2020 r. na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2020-11-17 10:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Wykaz nieruchomości położonych w Opaleniskach, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, oraz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Grodzisku Dolnym, zatwierdzony Zarządzeniem nr 39/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 czerwca 2020 roku 2020-11-17 10:04 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
10. Wykaz nieruchomości położonych w Opaleniskach, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, oraz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Grodzisku Dolnym, zatwierdzony Zarządzeniem nr 39/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 czerwca 2020 roku 2020-11-17 10:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Remont drogi gminnej Nr 104569R "Za Pocztą" w km 0+070 ? 0+570 - RI.271.13.2020 2020-11-16 11:46 Magdalena Kowal aktualizacja treści
12. Prezentacje szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych 2020-11-16 10:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Protokół Nr XIX/1/2020 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2020r. 2020-11-16 10:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Monitoring gminny: Montaż nowych urządzeń oraz konfiguracja i zmiana miejsca położenia dotychczasowych elementów systemu. Usługa serwisowa. 2020-11-13 15:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 12.06.2020r. 2020-11-13 15:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Zarządzenie Nr 34/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności jednostek organizacyjnych gminy w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 2020-11-13 15:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 12.06.2020r. 2020-11-13 15:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.14.2020r. 2020-11-12 13:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Postanowienie nr 61/2020 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Grodzisko Dolne 2020-11-12 11:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Protokół z losowania składu obwodowych komisji wyborczych nr 4 i nr 5 2020-11-12 11:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Protokół z losowania składu obwodowych komisji wyborczych nr 4 i nr 5 2020-11-12 10:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Protokół z losowania składu obwodowych komisji wyborczych nr 4 i nr 5 2020-11-12 10:15 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
23. Protokół z losowania składu obwodowych komisji wyborczych nr 4 i nr 5 2020-11-12 10:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 12 czerwca 2020 r. 2020-11-10 13:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 12 czerwca 2020 r. 2020-11-10 12:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) na sfinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska, Kopanie Żołyńskie w km 0 +000- 3+305 w miejscowości Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Zmysłówka" 2020-11-10 12:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Obwieszczenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 czerwca 2020 roku 2020-11-10 12:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Zapytanie ofertowe na dostawę, instalację, programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w kompleksie budynków Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym 2020-11-10 12:01 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
29. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) na sfinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska, Kopanie Żołyńskie w km 0 +000- 3+305 w miejscowości Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Zmysłówka" 2020-11-10 11:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) na sfinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska, Kopanie Żołyńskie w km 0 +000- 3+305 w miejscowości Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Zmysłówka" 2020-11-10 11:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) na sfinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska, Kopanie Żołyńskie w km 0 +000- 3+305 w miejscowości Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Zmysłówka" 2020-11-10 11:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Informacja Wójta Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wykazu tablic ogłoszeniowych ogólnodostępnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i materiałów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 2020-11-10 11:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego 2020-11-10 11:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 Czerwca 2020 r w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-11-10 11:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - ZS Grodzisko Dolne- 08.06.2020r. 2020-11-10 11:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów przesuwnych do Archiwum zakładowego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2020-11-10 11:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów przesuwnych do Archiwum zakładowego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2020-11-10 11:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Informacja Wójta Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wykazu tablic ogłoszeniowych ogólnodostępnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i materiałów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 2020-11-10 11:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego 2020-11-10 11:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 Czerwca 2020 r w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-11-10 11:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - ZS Grodzisko Dolne- 08.06.2020r. 2020-11-10 11:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. Zarządzenie Nr 37/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia Raportu o Stanie Gminy Grodzisko Dolne za 2019r. 2020-11-10 11:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2019 2020-11-10 11:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Zakup i dostawa sprzętu potrzebnego do przeprowadzania zdalnego nauczania w szkołach na terenie Gminy Grodzisko Dolne - Projekt "Zdalna Szkoła Plus" 2020-11-10 11:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Remont drogi gminnej Nr 104569R "Za Pocztą" w km 0+070 ? 0+570 - RI.271.13.2020 2020-11-10 08:36 Magdalena Kowal aktualizacja treści
46. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.14.2020r. 2020-11-09 10:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.14.2020r. 2020-11-09 09:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE W ROKU 2021 - RI.271.12.2020 2020-11-06 10:24 Magdalena Kowal aktualizacja treści
49. Zarządzenie Nr 36/20 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2020/2021 2020-11-06 08:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.14.2020r. 2020-11-06 08:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 78


powrót na górę strony