REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zamówienia do 30 tys.euro 2018-09-17 13:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
2. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi trenera na zajęciach gimnastycznych "Gimnastyka dla Seniora" 2018-09-17 13:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
3. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi trenera na zajęciach gimnastycznych "Gimnastyka dla Seniora" 2018-09-17 13:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
4. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.19.2018 2018-09-17 13:48 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
5. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.19.2018 2018-09-17 11:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
6. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-09-14 10:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
7. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-09-14 10:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
8. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-09-14 10:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
9. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.17.2018 2018-09-14 10:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
10. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 2018-09-14 09:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
11. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 2018-09-14 09:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
12. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Chodaczów - 13.09.2018r. 2018-09-13 14:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
13. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2018-09-13 14:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
14. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-09-06 13:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
15. Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim - RI.271.19.2018 2018-09-06 10:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
16. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.17.2018 2018-09-06 10:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
17. Zarządzenie nr 64/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 sierpnia 2018r w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Chodaczów, Zmysłówka, Grodzisko Dolne, Wolka Grodziska oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu położonych w budynku remizy OSP w miejscowości Chodaczów 2018-09-04 10:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
18. Zarządzenie nr 63/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 sierpnia 2018r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku 2018-09-04 10:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
19. Zarządzenie nr 62/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. ?Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne po 65 roku życia na lata 2018 - 2019 2018-09-04 09:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
20. Zarządzenie nr 61/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 sierpnia 2018r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 12018 rok 2018-09-04 09:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
21. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.15.2018 2018-08-31 12:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
22. Wykaz nieruchomości położonych w miejscowościach Chodaczów, Zmysłówka, Grodzisko Dolne, Wólka Grodziska, przeznaczonych do dzierżawy oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Chodaczów, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 64/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 sierpnia 2018 roku 2018-08-30 14:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
23. Gospodarowanie nieruchomościami 2018-08-30 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
24. Wykaz nieruchomości położonych w miejscowościach Chodaczów, Zmysłówka, Grodzisko Dolne, Wólka Grodziska, przeznaczonych do dzierżawy oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Chodaczów, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 64/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 sierpnia 2018 roku 2018-08-30 12:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
25. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu "Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk" - RI.271.18.2018 2018-08-30 12:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
26. Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2018/2019 - RI.271.16.2018 2018-08-28 14:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
27. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.17.2018 2018-08-28 12:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
28. Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2018/2019 - RI.271.16.2018 2018-08-22 14:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
29. Zaproszenie na sesję 2018-08-22 13:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
30. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OSP Podlesie - 22.08.2018r. 2018-08-22 11:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
31. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.15.2018 2018-08-22 09:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
32. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267R Wólka Grodziska - Kopanie Żołyńskie (km 0+000 - 3+305)" 2018-08-21 14:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
33. 2. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267R Wólka Grodziska - Kopanie Żołyńskie (km 0+000 - 3+305)" 2018-08-21 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
34. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267R Wólka Grodziska - Kopanie Żołyńskie (km 0+000 - 3+305)" 2018-08-21 14:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
35. Zarządzenie nr 60/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 sierpnia 2018r w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-08-21 10:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
36. Zarządzenie nr 59/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 sierpnia 2018r w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-08-21 10:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
37. Zarządzenie nr 58/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 sierpnia 2018r w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych 2018-08-21 10:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
38. Zarządzenie nr 57/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 lipca 2018r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Grodzisko Dolne na 2018 rok 2018-08-21 10:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
39. Oświadczenia majątkowe za rok 2017. 2018-08-21 10:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
40. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi trenera na zajęciach gimnastycznych "Gimnastyka dla Seniora" w ramach projektu "Aktywny Senior - DDP w Gminie Grodzisko Dolne" 2018-08-21 10:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
41. Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2018/2019 - RI.271.16.2018 2018-08-16 13:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
42. EWIDENCJA MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI NA TERENIE GMINY GRODZISKO DOLNE - 2018 2018-08-14 14:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
43. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk - RI.271.5.2018 2018-08-13 13:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
44. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi trenera na zajęciach gimnastycznych "Gimnastyk dla Seniora"" 2018-08-13 08:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
45. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 - RI.271.17.2018 2018-08-10 08:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
46. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 2018-08-07 08:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
47. Radni 2018-08-07 08:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
48. Oświadczenia majątkowe za rok 2017. 2018-08-07 08:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
49. Oświadczenie majątkowe za rok 2017. 2018-08-07 08:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
50. Zarządzenie nr 55/18 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-08-06 10:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 1 z 27


powrót na górę strony