REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
51. Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-09-02 11:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
52. Zarządzenie nr 45/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-09-02 11:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
53. Zarządzenie nr 44/17 Wójta Gminy Grodzisko z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 2019-09-02 11:56 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
54. Zarządzenie nr 41/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-30 14:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
55. Zarządzenie nr 42/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Grodzisko Dolne 2019-08-30 14:23 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
56. Zarządzenie nr 43/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 czerwonka 2017r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu, podpisania umowy oraz do czynności związanych z realizacją projektu 2019-08-30 14:23 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
57. Zarządzenie nr 41/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-30 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
58. Wojt Gminy 2019-08-29 15:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
59. Wojt Gminy 2019-08-29 15:03 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
60. Zarządzenie nr 40/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-29 13:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
61. Wybory i referenda 2019-08-28 14:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
62. Budowa piłkochwytów w miejscowości Wólka Grodziska w ramach programu "Wzrost integracji i aktywiazcji mieszkańców Wólki Grodziskiej poprzez wykonanie wspólnych prac polegających na zagospodarowaniu terenu rekreacyjno-sportowego w Wólce Grodziskiej" 2019-08-28 13:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
63. Zarządzenie nr 39/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy gimnazjum w Zespole Szkół prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na rok szkolny 2016/2017 2019-08-28 13:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
64. Ochrona środowiska 2019-08-27 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
65. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 22.08.2019r. 2019-08-27 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
66. Zarządzenie nr 37/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-27 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
67. Zarządzenie nr 37/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-27 14:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
68. Zarządzenie nr 38/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 maja 2017r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej Gminy Grodzisko Dolne 2019-08-27 14:11 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
69. Zarządzenie nr 36/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne na rok szkolny 2017/2018 2019-08-27 12:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
70. Budowa piłkochwytów w miejscowości Wólka Grodziska w ramach programu "Wzrost integracji i aktywiazcji mieszkańców Wólki Grodziskiej poprzez wykonanie wspólnych prac polegających na zagospodarowaniu terenu rekreacyjno-sportowego w Wólce Grodziskiej" 2019-08-27 12:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
71. Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisko Dolne w 2019 roku 2019-08-27 12:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
72. Zarządzenie nr 35/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego ?Czyste? w Grodzisku Dolnym" 2019-08-27 12:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
73. Zarządzenie nr 35/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia ?Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego ?Czyste? w Grodzisku Dolnym? 2019-08-27 12:29 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
74. Zarządzenie nr 34/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 maja 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Laszczynach i Grodzisku Dolnym 2019-08-27 11:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
75. Zarządzenie nr 33/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 maja 2017r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisku Dolne 2019-08-27 09:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
76. Zarządzenie nr 32/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 maja 2017r. w sprawie powołania Grupy Sterującej ds. realizacji projektu ?Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 ? 2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.2.Poprawa jakości kształcenia ogólnego 2019-08-27 09:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
77. Wybory i referenda 2019-08-27 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
78. Zarządzenie nr 30/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie powierzenia zastępstwa za nieobecność dyrektora Zespołu Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym 2019-08-27 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
79. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 2019-08-27 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
80. Zarządzenie nr 31/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-08-27 08:22 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
81. Zarządzenie nr 29/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2016/2017 2019-08-26 10:13 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
82. Wójt Gminy Grodzisko Dolne podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszytkich komitetów wyborczych na terenie Gminy. 2019-08-26 10:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
83. Zarządzenie nr 28/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-08-26 10:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
84. Wybory i referenda 2019-08-26 10:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
85. Wybory i referenda 2019-08-26 10:07 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
86. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Grodzisko Dolne" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 2019-08-22 14:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
87. Zarządzenie nr 26/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-22 14:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
88. Zarządzenie nr 27/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-08-22 14:19 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
89. Zarządzenie nr 27/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-08-22 14:19 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
90. Zarządzenie nr 25/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-21 14:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
91. Zarządzenie nr 24/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za rok 2016 2019-08-21 14:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
92. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1259R w związku z rozbiórką istniejącego mostu i kładki oraz budową nowego mostu w miejscowości Grodzisko Dolne w km 5+431 (JNI 01008078)" 2019-08-21 14:06 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
93. Zarządzenie nr 23/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 15 marca 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku Dolnym oraz przyjęciu Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku Dolnym 2019-08-21 14:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
94. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1259R w związku z rozbiórką istniejącego mostu i kładki oraz budową nowego mostu w miejscowości Grodzisko Dolne w km 5+431 (JNI 01008078)" 2019-08-21 14:05 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
95. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1259R w związku z rozbiórką istniejącego mostu i kładki oraz budową nowego mostu w miejscowości Grodzisko Dolne w km 5+431 (JNI 01008078)" 2019-08-21 14:00 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
96. Zarządzenie nr 22/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym na rok szkolny 2016/2017 2019-08-21 13:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
97. Budowa piłkochwytów w miejscowości Wólka Grodziska w ramach programu "Wzrost integracji i aktywiazcji mieszkańców Wólki Grodziskiej poprzez wykonanie wspólnych prac polegających na zagospodarowaniu terenu rekreacyjno-sportowego w Wólce Grodziskiej" 2019-08-20 12:50 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
98. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019 - RI.271.15.2019 2019-08-20 12:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
99. Szkoły 2019-08-19 09:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
100. Oświadczenia majątkowe za rok 2016. 2019-08-19 09:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 2 z 50


powrót na górę strony