REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
51. Zarządzenie nr 74/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Grodzisko Dolne 2019-06-21 11:12 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
52. Zarządzenie nr 72/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-21 10:39 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
53. Zarządzenie nr 71/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2019-06-21 09:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
54. Zarządzenie nr 70/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-19 14:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
55. Zarządzenie nr 69/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-19 14:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
56. Zarządzenie nr 68/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 października 2016r. w sprawie powołania zespołu ds. weryfikacji taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2019-06-19 14:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
57. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 6 turbin wiatrowych o mocy do 3.0 MW (włącznie) w Gminie Grodzisko Dolne, powiecie leżajski, w województwie podkarpackim, na działkach o numerach: 343, 344, 345, 346 obręb Wólka Grodziska oraz 2608, 2609, 2610, 2611, 2625, 2626, 2827, 2826, 2825, 2824, 2852, 2850, 2849, 2918, 2929, 2927, 2926 obręb Grodzisko Górne" 2019-06-19 14:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
58. Uchwała nr V/9/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017-2025 2019-06-19 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
59. Uchwała nr V/74/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne na 2017 rok 2019-06-19 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
60. Uchwała nr V/9/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017-2025 2019-06-19 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
61. Uchwała nr V/74/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne na 2017 rok 2019-06-19 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
62. Uchwała nr V/9/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017-2025 2019-06-19 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
63. Uchwała nr V/74/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty deficytu przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne na 2017 rok 2019-06-19 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
64. Uchwała nr V/9/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017-2025 2019-06-19 12:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
65. Uchwała nr V/3/2016 z dnia 25.11.2016r składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok 2019-06-19 11:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
66. Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla gminy Grodzisko Dolne w ramach projektu Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne 2019-06-19 11:06 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
67. Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla gminy Grodzisko Dolne w ramach projektu Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne 2019-06-19 11:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
68. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-06-19 11:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
69. Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla gminy Grodzisko Dolne w ramach projektu Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne 2019-06-19 11:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
70. Zaproszenie na sesję 2019-06-19 09:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
71. Protokół Nr II/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 06 grudznia 2018r. 2019-06-19 08:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
72. Protokół Nr III/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20 grudnia 2018r. 2019-06-19 08:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
73. Protokół Nr IV/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 31 stycznia 2019r. 2019-06-19 08:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
74. Protokół Nr V/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 luty 2019r. 2019-06-19 08:31 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
75. Protokół Nr VI/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 marca 2019r. 2019-06-19 08:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
76. Protokół Nr VII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 kwietnia 2019r. 2019-06-19 08:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
77. Protokół Nr VII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 kwietnia 2019r. 2019-06-19 08:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
78. Protokół Nr VIII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 maja 2019r. 2019-06-19 08:28 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
79. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 maja 2019r. 2019-06-18 12:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
80. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 26 marca 2019r. 2019-06-18 12:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
81. Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 14 marca 2019r. 2019-06-18 11:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
82. Informacje dotyczące wyborów ławników na lata 2020-2023 2019-06-18 11:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
83. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2019-06-17 11:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
84. Budowa altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym - RI.271.12.2019 2019-06-17 10:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
85. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2019-06-17 09:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
86. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 26 lutego 2019r. 2019-06-17 08:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
87. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 29 stycznia 2019r. 2019-06-17 07:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
88. Protokół z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 17 grudnia 2018r. 2019-06-17 07:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
89. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 17 grudnia 2018r. 2019-06-17 07:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
90. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 04 grudnia 2018r. 2019-06-17 07:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
91. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 13.06.2019r. 2019-06-13 14:06 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
92. ZAKUP I DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.14.2019 2019-06-13 10:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
93. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym - RI.271.10.2019 2019-06-13 08:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
94. Protokół Nr VIII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 maja 2019r. 2019-06-12 13:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
95. Protokół Nr VII/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 26 kwietnia 2019r. 2019-06-12 13:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
96. Protokół Nr VI/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 marca 2019r. 2019-06-12 13:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
97. Protokół Nr V/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 luty 2019r. 2019-06-12 12:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
98. Protokół Nr IV/1/2019 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 31 stycznia 2019r. 2019-06-12 12:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
99. Protokół Nr III/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20 grudnia 2018r. 2019-06-12 12:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
100. Protokół Nr III/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 20 grudnia 2018r. 2019-06-12 12:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 2 z 45


powrót na górę strony