REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
101. Sołectwa 2019-08-16 14:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
102. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji programu - Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej - RI.271.9.2017 2019-08-16 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
103. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji programu - Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej 2019-08-16 14:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
104. Zaproszenie na sesję 2019-08-16 14:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
105. Zaproszenie na sesję 2019-08-16 14:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
106. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji programu - Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej - RI.271.8.2017 2019-08-16 14:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
107. Obwieszczenie o przystąpieniu do postępowania z udziałem społeczeństwa w opracowaniu projektu uchwały Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie zniesienia obowiązku uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów w pasie drogowym dróg publicznych i użytkach oznaczonych w ewidencji gruntów, jako drogi na terenie Gminy Grodzisko Dolne. 2019-08-16 14:33 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
108. Zamówienia Publiczne 2019-08-16 14:27 pro3w pro3w usunięcie artykułu
109. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce 2019-08-16 14:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
110. Zamówienia Publiczne 2019-08-16 14:25 pro3w pro3w aktualizacja treści
111. Zamówienia Publiczne 2019-08-16 14:25 pro3w pro3w aktualizacja treści
112. Protokół nr XXIII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 16.09.2016r. 2019-08-16 14:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
113. Protokół Nr XXII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 11.08. 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-08-16 14:17 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
114. Protokół nr XXVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 29 grudnia 2016r. w budynku Urzędu Gminy 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
115. Protokół Nr XXVI/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 13 grudnia 2016r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
116. Protokół Nr XXV/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 25 listopada 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
117. Protokół Nr XXIV/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 października 2016r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
118. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działki nr 7355/1 położonej w Grodzisku Dolnym 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
119. Ogłoszenie o II przetargu ustnym na dzierżawę działki nr 7355/1 położonej w Grodzisku Dolnym 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
120. Zarządzenie nr 21/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-16 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
121. Zaproszenie na sesję 2019-08-16 14:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
122. Zaproszenie na sesję 2019-08-16 14:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
123. Zaproszenie na sesję 2019-08-16 14:15 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
124. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2019-08-16 14:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
125. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2019-08-16 14:13 Grzegorz Potaczała aktualizacja treści
126. Zarządzenie nr 20/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-08-16 14:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
127. Zarządzenie nr 19/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-08-16 14:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
128. Zarządzenie nr 15/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie określenia terminów postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do Przedszkoli Samorządowych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym oraz w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym 2019-08-16 14:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
129. Zarządzenie nr 16/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok 2019-08-16 14:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
130. Zarządzenie nr 17/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka do przedszkola i deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Samorządowych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym i Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym 2019-08-16 14:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
131. Zarządzenie nr 18/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 2019-08-16 14:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
132. Zarządzenie nr 17/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka do przedszkola i deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Samorządowych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym i Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym 2019-08-16 14:13 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
133. Zarządzenie nr 16/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok 2019-08-16 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
134. Zarządzenie nr 15/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie określenia terminów postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do Przedszkoli Samorządowych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym oraz w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym 2019-08-16 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
135. Zarządzenie Nr 60/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-08-16 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
136. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2019-08-16 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
137. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2019-08-16 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
138. Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 2019-08-16 11:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
139. Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-08-16 11:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
140. OGŁOSZENIE O NABORZE INSTRUKTORÓW NA SZKOLENIA Z KOMPETENCJI CYFROWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: "ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE GRODZISKO DOLNE" 2019-08-13 19:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
141. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 21.02.2017 2019-08-13 09:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
142. Zaproszenie na sesję 2019-08-13 09:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
143. Zaproszenie na sesję 2019-08-13 09:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
144. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Grodzisko Dolne" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 2019-08-09 12:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
145. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej 2019-08-09 12:41 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
146. Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 6 turbin wiatrowych o mocy do 3.0 MW (włącznie) w Gminie Grodzisko Dolne, powiecie leżajski, w województwie podkarpackim, na działkach o numerach: 343, 344, 345, 346 obręb Wólka Grodziska oraz 2608, 2609, 2610, 2611, 2625, 2626, 2827, 2826, 2825, 2824, 2852, 2850, 2849, 2918, 2929, 2927, 2926 obręb Grodzisko Górne" 2019-08-09 09:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
147. Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 6 turbin wiatrowych o mocy do 3.0 MW (włącznie) w Gminie Grodzisko Dolne, powiecie leżajski, w województwie podkarpackim, na działkach o numerach: 343, 344, 345, 346 obręb Wólka Grodziska oraz 2608, 2609, 2610, 2611, 2625, 2626, 2827, 2826, 2825, 2824, 2852, 2850, 2849, 2918, 2929, 2927, 2926 obręb Grodzisko Górne" 2019-08-09 09:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
148. Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu działalnia na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie 09.09.2019-26.06.2020 2019-08-05 10:05 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
149. Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu działalnia na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie 09.09.2019-26.06.2020 2019-08-05 10:04 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
150. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzysznie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne 2019-08-05 09:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 3 z 49


powrót na górę strony