REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
151. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2019-08-16 11:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
152. Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 2019-08-16 11:09 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
153. Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-08-16 11:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
154. OGŁOSZENIE O NABORZE INSTRUKTORÓW NA SZKOLENIA Z KOMPETENCJI CYFROWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: "ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE GRODZISKO DOLNE" 2019-08-13 19:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
155. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 21.02.2017 2019-08-13 09:14 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
156. Zaproszenie na sesję 2019-08-13 09:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
157. Zaproszenie na sesję 2019-08-13 09:10 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
158. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Grodzisko Dolne" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 2019-08-09 12:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
159. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej 2019-08-09 12:41 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
160. Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 6 turbin wiatrowych o mocy do 3.0 MW (włącznie) w Gminie Grodzisko Dolne, powiecie leżajski, w województwie podkarpackim, na działkach o numerach: 343, 344, 345, 346 obręb Wólka Grodziska oraz 2608, 2609, 2610, 2611, 2625, 2626, 2827, 2826, 2825, 2824, 2852, 2850, 2849, 2918, 2929, 2927, 2926 obręb Grodzisko Górne" 2019-08-09 09:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
161. Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 6 turbin wiatrowych o mocy do 3.0 MW (włącznie) w Gminie Grodzisko Dolne, powiecie leżajski, w województwie podkarpackim, na działkach o numerach: 343, 344, 345, 346 obręb Wólka Grodziska oraz 2608, 2609, 2610, 2611, 2625, 2626, 2827, 2826, 2825, 2824, 2852, 2850, 2849, 2918, 2929, 2927, 2926 obręb Grodzisko Górne" 2019-08-09 09:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
162. Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu działalnia na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie 09.09.2019-26.06.2020 2019-08-05 10:05 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
163. Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu działalnia na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie 09.09.2019-26.06.2020 2019-08-05 10:04 Małgorzata Halasa aktualizacja treści
164. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzysznie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne 2019-08-05 09:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
165. Zarządzenie nr 14/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie wniosek o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu 2019-08-05 09:44 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
166. Zarządzenie nr 13/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie wniosek o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
167. Zarządzenie nr 12/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie wniosek o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisko Dolne 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
168. Zarządzenie nr 11/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie wniosek o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
169. Zarządzenie nr 10/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
170. Zarządzenie nr 9/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w Gminie Grodzisko Dolne w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
171. Zarządzenie nr 8/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
172. Zarządzenie nr 7/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Dolnym 2019-08-05 09:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
173. Zarządzenie nr 6/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki przez gminę Grodzisko Dolne 2019-08-02 15:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
174. Zarządzenie nr 5/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki przez gminę Grodzisko Dolne 2019-08-02 14:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
175. Zarządzenie nr 4/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2019-08-02 14:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
176. Zarządzenie nr 3/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny złożonych wniosków o przyznanie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2019-08-02 14:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
177. Zarządzenie nr 3/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji w celu oceny złożonych wniosków o przyznanie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Grodzisko Dolne 2019-08-02 14:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
178. Oświadczenia majątkowe za rok 2018. 2019-08-02 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
179. Zarządzenie nr 1/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-08-02 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
180. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działki nr 7355/1 położonej w Grodzisku Dolnym 2019-08-02 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
181. Uchwała Nr 25/2015 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016-2024 2019-08-02 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
182. Uchwała w sprawie zaopiniowania informacji Wójta Gminy Grodzisko Dolne o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 2019-08-02 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
183. Zarządzenie nr 83/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-08-02 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
184. rok 2017 2019-08-02 14:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
185. Zarządzenie nr 1/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-08-02 14:34 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
186. Zarządzenie nr 2/17 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym 2019-08-02 14:32 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
187. Zbiór Przepisów Gminnych 2019-08-02 14:32 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
188. Uchwała Nr V/ 28/2016 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodzisko Dolne sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok. 2019-08-02 14:32 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
189. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce 2019-08-02 14:32 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
190. Oświadczenia majątkowe za rok 2018. 2019-08-02 14:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
191. Oświadczenia majątkowe za rok 2018. 2019-08-02 14:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
192. Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach 2019-08-02 14:24 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
193. Oświadczenie majątkowe za rok 2018. 2019-08-02 14:18 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
194. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Grodzisku Dolnym oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu położonych w miejscowości Grodzisko Dolne - Miasto zatwierdzony Zarządzeniem nr 57/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 lipca 2019 roku 2019-08-01 10:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
195. OGŁOSZENIE O NABORZE INSTRUKTORÓW NA SZKOLENIA Z KOMPETENCJI CYFROWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: "ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE GRODZISKO DOLNE" 2019-07-31 14:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
196. OGŁOSZENIE O NABORZE INSTRUKTORÓW NA SZKOLENIA Z KOMPETENCJI CYFROWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: "ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE GRODZISKO DOLNE" 2019-07-31 14:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
197. Zakup i dostawa krzeseł konferencyjnych do Sali Posiedzeń Rady Gminy Grodzisko Dolne 2019-07-30 14:16 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
198. Zarządzenie Nr 57/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w miejscowosci Grodzisko Dolne oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu położonych w budynku remizy OSP - Miasto w miejscowości Grodzisko Dolne 2019-07-30 14:12 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
199. Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-07-30 14:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
200. Dostawa i montaż stołów konferencyjnych do Sali Posiedzeń Rady Gminy Grodzisko Dolne 2019-07-30 13:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 4 z 50


powrót na górę strony